Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
[email protected]
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 
Informace k ochraně osobních údajů.
ZMĚNY V POSEIDONU
Upozorňujeme, že přihlášení pod tímto textem je pouze do staré verze POSEIDONU. Údaje z nové verze najdete přímo ve svém mobilním zařízení. Stará verze POSEIDONU přestane prodávat jízdenky 30. 4. 2018. Nainstalujte si novou verzi!

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Co vám nejvíc chybí při stávající karanténě?
Kontakty s ostatními lidmi, známými, kolegy…
Návštěvy restaurací, klubů, barů…
Návštěvy sportovišť, welnesů, tréninky…
Možnosti nakupovat …
Kultura, divadla, kino, muzea…
Možnost městského života, ruch na ulicích …
Něco jiného…
Všimli jste si v záplavě informací o koronaviru, jaké je venku krásné jaro?
Určitě, ano…
Ani ne, mám jiné starosti…
Celkem hlasovalo 1430 osob.

Činnost společnosti KORDIS JMK

Činnosti společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 byla zaměřena na provoz Integrovaného dopravního systému. Společnost také zabezpečila oblast základní dopravní obslužnosti na celém území Jihomoravského kraje ve vazbě na finanční prostředky určené pro dotace veřejné osobní dopravy. KORDIS JMK se rovněž zabýval organizací veřejné dopravy na území města Brna. Společnost nadále pokračovala v realizaci projektu "Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou IDS" zaměřeného na získání dotací z fondů EU v rámci programu SROP. Společnost se účastnila projektů Railhuc, který se týká propagace veřejné dopravy, a také projektu EDITS. Začaly projekty přeshraniční spolupráce s Rakouskem a Slovenskem. Pro zabezpečení výše uvedeného rozsahu činnosti společnosti byl navržen následující plán na rok 2013:
Oblast - Provoz IDS JMK
 • sledování a vyhodnocování provozu IDS JMK
 • zpracování změnových jízdních řádů
 • zabezpečování dopravních průzkumů na území města Brna a JMK
 • kontrola návazností v přestupních uzlech
 • kontrola dispečerského řízení jednotlivých dopravců
 • vyhodnocování přepravních proudů
 • vyhodnocování kapacity dopravních prostředků
 • analýza vývoje tržeb na celém zaintegrovaném území
 • vyhodnocování současného stavu městské veřejné dopravy
 • koncepce provázanosti veřejné dopravy na území města Brna
Oblast - Základní dopravní obslužnost
 • spolupráce na přípravě jízdních řádů ČD pro JMK
 • spolupráce při zajišťování ZDO veřejnou linkovou dopravou
 • sledování ekonomiky ZDO
Oblast - Rozvoj IDS JMK
 • realizace projektu EU RAILHUC, který se zabýva podporou železniční dopravy ve významných železničních uzlech
 • návrh časového harmonogramu
 • aktualizace projektu etap IDS JMK
Oblast - Projekt "Rozvoj dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje formou IDS"
 • zabezpečení realizace staveb 1. a 2. fáze projektu
 • další rozvoj Centrálního dispečinku IDS JMK a instalace elektronických informačních stojanů
 • příprava projektů pro nový Regionální operační program ROP dotovaný prostředky EU

Činnosti společnosti v roce 2012

Činnost společnosti v roce 2012 byla zaměřena na provoz Integrovaného dopravního systému. Dále společnost zabezpečila oblast základní dopravní obslužnosti na celém území Jihomoravského kraje ve vazbě na finanční prostředky určené pro dotace veřejné osobní dopravy. KORDIS JMK se zabýval organizací veřejné dopravy na území města Brna. Společnost nadále pokračovala v realizaci projektu "Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou IDS" zaměřeného na získání dotací z fondů EU v rámci programu SROP. Společnost se účastnila dokončila projekt BENEFIT, který propaguje veřejnou dopravu. Společnost KORDIS JMK, spol. s r.o. se transformovala na akciovou společnost. Pro zabezpečení výše uvedeného rozsahu činnosti společnosti byl navržen následující plán na rok 2012:
Oblast - Provoz IDS JMK
 • sledování a vyhodnocování provozu IDS JMK
 • zpracování změnových jízdních řádů
 • zabezpečování dopravních průzkumů
 • kontrola návazností v přestupních uzlech
 • kontrola dispečerského řízení jednotlivých dopravců
 • vyhodnocování přepravních proudů
 • vyhodnocování kapacity dopravních prostředků
 • analýza vývoje tržeb na celém zaintegrovaném území
 • vyhodnocování současného stavu městské veřejné dopravy
 • koncepce provázanosti veřejné dopravy na území města Brna
Oblast - Základní dopravní obslužnost
 • spolupráce na přípravě jízdních řádů ČD pro JMK
 • spolupráce při zajišťování ZDO veřejnou linkovou dopravou
 • sledování ekonomiky ZDO
Oblast - Rozvoj IDS JMK
 • dokončení přestupního terminálu Modřice, smyčka - výstavba zázemí pro cestující
 • EDITS přeshraniční spojekt ČR-Rakousko týkající se dat o jízdních řadech
 • realizace projektu EU RAILHUC, který se zabýva podporou železniční dopravy ve vyznamných železničních uzlech
 • návrh časového harmonogramu
 • aktualizace projektu etap IDS JMK
Oblast - Projekt "Rozvoj dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje formou IDS"
 • zabezpečení realizace staveb 1. a 2. fáze projektu
 • další rozvoj Centrálního dispečinku IDS JMK a instalace elektronických informačních stojanů
 • příprava projektů pro nový Regionální operační program ROP dotovaný prostředky EU

Činnosti společnosti v roce 2011

Činnost společnosti v roce 2011 byla zaměřena na provoz Integrovaného dopravního systému. Dále společnost zabezpečila oblast základní dopravní obslužnosti na celém území Jihomoravského kraje ve vazbě na finanční prostředky určené pro dotace veřejné osobní dopravy. KORDIS JMK se zabýval organizací veřejné dopravy na území města Brna. Společnost nadále pokračovala v realizaci projektu "Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou IDS" zaměřeného na získání dotací z fondů EU v rámci programu SROP. Společnost se účastnila dokončila projekt BENEFIT, který propaguje veřejnou dopravu. Během celého roku společnost připravovala nový Tarif na rok 2012. Pro zabezpečení výše uvedeného rozsahu činnosti společnosti byl navržen následující plán na rok 2011:
Oblast - Provoz IDS JMK
 • sledování a vyhodnocování provozu IDS JMK
 • zpracování změnových jízdních řádů
 • zabezpečování dopravních průzkumů
 • kontrola návazností v přestupních uzlech
 • kontrola dispečerského řízení jednotlivých dopravců
 • vyhodnocování přepravních proudů
 • vyhodnocování kapacity dopravních prostředků
 • analýza vývoje tržeb na celém zaintegrovaném území
 • vyhodnocování současného stavu městské veřejné dopravy
 • koncepce provázanosti veřejné dopravy na území města Brna
Oblast - Základní dopravní obslužnost
 • spolupráce na přípravě jízdních řádů ČD pro JMK
 • spolupráce při zajišťování ZDO veřejnou linkovou dopravou
 • sledování ekonomiky ZDO
Oblast - Rozvoj IDS JMK
 • dokončení přestupního terminálu Modřice, smyčka - výstavba zázemí pro cestující
 • dokončení projektu EU BENEFIT, který se zabývá propagací veřejné dopravy
 • realizace projektu EU RAILHUC, který se zabýva podporou železniční dopravy ve vyznamných železničních uzlech
 • návrh časového harmonogramu
 • aktualizace projektu etap IDS JMK
Oblast - Projekt "Rozvoj dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje formou IDS"
 • zabezpečení realizace staveb 1. a 2. fáze projektu
 • další rozvoj Centrálního dispečinku IDS JMK a instalace elektronických informačních stojanů
 • příprava projektů pro nový Regionální operační program ROP dotovaný prostředky EU

Činnosti společnosti v roce 2010

Činnost společnosti v roce 2010 byla zaměřena na provoz prvních pěti etap integrovaného dopravního systému a na spuštění 6. etapy od 1. 7. 2010. Dále společnost zabezpečila oblast základní dopravní obslužnosti na celém území Jihomoravského kraje ve vazbě na finanční prostředky určené pro dotace veřejné osobní dopravy. KORDIS JMK se zabýval organizací veřejné dopravy na území města Brna. Společnost nadále pokračovala v realizaci projektu "Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou IDS" zaměřeného na získání dotací z fondů EU v rámci programu SROP. Společnost se účastnila projektu BENEFIT, který propaguje veřejnou dopravu. Pro zabezpečení výše uvedeného rozsahu činnosti společnosti byl navržen následující plán na rok 2010:
Oblast - Provoz IDS JMK
 • sledování a vyhodnocování provozu IDS JMK
 • zpracování změnových jízdních řádů
 • zabezpečování dopravních průzkumů
 • kontrola návazností v přestupních uzlech
 • kontrola dispečerského řízení jednotlivých dopravců
 • vyhodnocování přepravních proudů
 • vyhodnocování kapacity dopravních prostředků
 • analýza vývoje tržeb na celém zaintegrovaném území
 • vyhodnocování současného stavu městské veřejné dopravy
 • koncepce provázanosti veřejné dopravy na území města Brna
Oblast - Základní dopravní obslužnost
 • spolupráce na přípravě jízdních řádů ČD pro JMK
 • spolupráce při zajišťování ZDO veřejnou linkovou dopravou
 • sledování ekonomiky ZDO
Oblast - Rozvoj IDS JMK
 • realizace projektu etapy E6 IDS JMK - Znojemsko
 • návrh časového harmonogramu
 • aktualizace projektu etap IDS JMK
Oblast - Projekt "Rozvoj dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje formou IDS"
 • zabezpečení realizace staveb 1. a 2. fáze projektu
 • další rozvoj Centrálního dispečinku IDS JMK a instalace elektronických informačních stojanů
 • příprava projektů pro nový Regionální operační program ROP dotovaný prostředky EU

Činnosti společnosti v roce 2009

Činnost společnosti v roce 2009 byla zaměřena na provoz prvních pěti etap integrovaného dopravního systému a na přípravu dalšího rozšíření (6. etapa - Znojemsko). Dále společnost zabezpečila oblast základní dopravní obslužnosti na celém území Jihomoravského kraje ve vazbě na finanční prostředky určené pro dotace veřejné osobní dopravy. KORDIS JMK se rovněž zabýval organizací veřejné dopravy na území města Brna. Společnost pokračovala v realizaci projektu "Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou IDS" zaměřeného na získání dotací z fondů EU v rámci programu SROP. Pro zabezpečení výše uvedeného zadání v roce 2009 probíhaly následující činnosti:
Oblast - Provoz IDS JMK
 • sledování a vyhodnocování provozu IDS JMK
 • zpracování změnových jízdních řádů
 • zabezpečování dopravních průzkumů
 • kontrola návazností v přestupních uzlech
 • kontrola dispečerského řízení jednotlivých dopravců
 • vyhodnocování přepravních proudů
 • vyhodnocování kapacity dopravních prostředků
 • analýza vývoje tržeb na celém zaintegrovaném území
 • vyhodnocování současného stavu městské veřejné dopravy
 • koncepce provázanosti veřejné dopravy na území města Brna
Oblast - Základní dopravní obslužnost
 • spolupráce na přípravě jízdních řádů ČD pro JMK
 • spolupráce při zajišťování ZDO veřejnou linkovou dopravou
 • sledování ekonomiky ZDO
Oblast - Rozvoj IDS JMK
 • realizace projektu etapy E6 IDS JMK - Znojemsko
 • zpracování optimalizace dopravy
 • návrh časového harmonogramu
 • zpracování projektu 6. etapy IDS JMK
Oblast - Projekt "Rozvoj dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje formou IDS"
 • zabezpečení realizace staveb 1. a 2. fáze projektu
 • provoz Centrálního dispečinku IDS JMK a instalace elektronických informačních stojanů
 • příprava projektů pro nový Regionální operační program ROP dotovaný prostředky EU

Činnosti společnosti v roce 2008

Činnost společnosti v roce 2008 byla zaměřena na provoz prvních čtyř etap integrovaného dopravního systému a na jeho rozšíření do 5. etapy. Dále společnost zabezpečila oblast základní dopravní obslužnosti na celém území Jihomoravského kraje ve vazbě na finanční prostředky určené pro dotace veřejné osobní dopravy. KORDIS JMK se rovněž zabýval organizací veřejné dopravy na území města Brna. Společnost pokračovala v realizaci projektu "Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou IDS" zaměřeného na získání dotací z fondů EU v rámci programu SROP. Pro zabezpečení výše uvedeného zadání v roce 2008 probíhaly následující činnosti:
Oblast - Provoz IDS JMK
 • zabezpečení rozjezdu etapy E4B IDS - Vyškovsko-východ
 • zabezpečení rozjezdu etapy E5 IDS - Hodonínsko-Břeclavsko
 • sledování a vyhodnocování provozu IDS JMK
 • zpracování změnových jízdních řádů
 • zabezpečování dopravních průzkumů
 • kontrola návazností v přestupních uzlech
 • kontrola dispečerského řízení jednotlivých dopravců
 • vyhodnocování přepravních proudů
 • vyhodnocování kapacity dopravních prostředků
 • analýza vývoje tržeb na celém zaintegrovaném území
 • vyhodnocování současného stavu městské veřejné dopravy
 • koncepce provázanosti veřejné dopravy na území města Brna
Oblast - Základní dopravní obslužnost
 • spolupráce na přípravě jízdních řádů ČD pro JMK
 • spolupráce při zajišťování ZDO veřejnou linkovou dopravou
 • sledování ekonomiky ZDO
Oblast - Rozvoj IDS JMK
 • realizace projektu etapy E5 IDS JMK - Hodonínsko - Břeclavsko
 • zpracování optimalizace dopravy na území 4B. etapy
 • návrh časového harmonogramu
 • zpracování projektu 5. etapy IDS JMK
Oblast - Projekt "Rozvoj dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje formou IDS"
 • zabezpečení realizace staveb 1. a 2. fáze projektu
 • provoz Centrálního dispečinku IDS JMK a instalace elektronických informačních stojanů
 • příprava projektů pro nový Regionální operační program ROP dotovaný prostředky EU

Činnost v roce 2007

sibalstvi (1K) Činnost společnosti v roce 2007 byla zaměřena na provoz prvních třech etap integrovaného dopravního systému a na jeho rozšíření do 4. etapy. Dále společnost zabezpečila oblast základní dopravní obslužnosti na celém území Jihomoravského kraje ve vazbě na finanční prostředky určené pro dotace veřejné osobní dopravy. KORDIS JMK se rovněž zabývala organizací veřejné dopravy na území města Brna. Společnost pokračovala v realizaci projektu "Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou IDS" zaměřeného na získání dotací z fondů EU v rámci programu SROP. Pro zabezpečení výše uvedeného zadání v roce 2007 probíhaly následující činnosti:
Oblast - Provoz IDS JMK
 • zabezpečení rozjezdu etapy E4 IDS - Boskovicko
 • sledování a vyhodnocování provozu IDS JMK
 • zpracování změnových jízdních řádů
 • zabezpečování dopravních průzkumů
 • kontrola návazností v přestupních uzlech
 • kontrola dispečerského řízení jednotlivých dopravců
 • vyhodnocování přepravních proudů
 • vyhodnocování kapacity dopravních prostředků
 • analýza vývoje tržeb na celém zaintegrovaném území
 • vyhodnocování současného stavu městské veřejné dopravy
 • koncepce provázanosti veřejné dopravy na území města Brna
Oblast - Základní dopravní obslužnost
 • spolupráce na přípravě jízdních řádů ČD pro JMK
 • spolupráce při zajišťování ZDO veřejnou linkovou dopravou
 • sledování ekonomiky ZDO
Oblast - Rozvoj IDS JMK
 • realizace projektu etapy E4 IDS JMK - Vyškovsko - východ
 • zpracování optimalizace dopravy na území 4B. etapy
 • návrh časového harmonogramu
 • zpracování projektu 4B. etapy E4 IDS JMK
Oblast - Projekt "Rozvoj dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje formou IDS"
 • zabezpečení realizace staveb 1. a 2. fáze projektu
 • dokončení Centrálního dispečinku IDS JMK a instalace elektronických informačních stojanů
 • příprava projektů pro nový Regionální operační program ROP dotovaný prostředky EU

Činnost v roce 2006

usmev (1K) Činnost společnosti v roce 2006 byla zaměřena na provoz první, druhé a třetí etapy integrovaného dopravního systému a na jeho další rozvoj a dále na oblast základní dopravní obslužnosti na celém území Jihomoravského kraje ve vazbě na finanční prostředky určené pro dotace veřejné osobní dopravy. KORDIS JMK se rovněž zabýval organizací veřejné dopravy na území města Brna. Nedílnou součástí činnosti společnosti byl další postup realizace projektu "Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou IDS" zaměřeného na získání dotací z fondů EU v rámci programu SROP.Pro zabezpečení výše uvedeného zadání v roce 2006 probíhaly následující činnosti:
Oblast - Provoz IDS JMK
 • zabezpečení rozjezdu etapy E3 IDS - Vyškovsko
 • sledování a vyhodnocování provozu IDS JMK
 • zpracování změnových jízdních řádů
 • zabezpečování dopravních průzkumů
 • kontrola návazností v přestupních uzlech
 • kontrola dispečerského řízení jednotlivých dopravců
 • vyhodnocování přepravních proudů
 • vyhodnocování kapacity dopravních prostředků
 • analýza vývoje tržeb na celém zaintegrovaném území
 • vyhodnocování současného stavu městské veřejné dopravy
 • koncepce provázanosti veřejné dopravy na území města Brna
Oblast - Základní dopravní obslužnost
 • spolupráce na přípravě jízdních řádů ČD pro JMK
 • spolupráce při zajišťování ZDO veřejnou linkovou dopravou
 • sledování ekonomiky ZDO
Oblast - Rozvoj IDS JMK
 • realizace projektu etapy E3 IDS - Ivančicko a Židlochovicko
 • analýza rozvoje další etapy E4 IDS JMK
 • zpracování optimalizace dopravy na území 4. etapy
 • návrh časového harmonogramu
 • zpracování projektu 4. etapy E4 IDS JMK
Oblast - Projekt "Rozvoj dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje formou IDS"
 • zabezpečení realizace staveb 1. a 2. fáze projektu
 • vybudování Centrálního dispečinku IDS JMK
 • příprava projektů pro nový dotační cyklus z prostředků EU

Činnost v roce 2005

usmev (1K) Hlavním úkolem společnosti KORDIS JMK byla v roce 2005 koordinace provozu 2A etapy IDS JMK a příprava spuštění 2B a 3A etapy Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. V průběhu prvního čtvrtletí roku 2005 pokračoval KORDIS JMK v kontrolních a dolaďovacích pracech na systému a přípravě projektu SROP. KORDIS JMK dále řešil především podněty cestujících, z nichž se většinou jednalo o dotazy. Připomínky k jízdním řádům 2A etapy byly ihned zpracovány a pokud to bylo možné, došlo k úpravě jízdních řádů. V zimních měsících pokračovaly namátkové kontroly provozu systému. Byly připravovány dodatky ke smlouvám s obcemi i dopravci. Probíhal proces propagování systému a komunikace s veřejností. V průběhu druhého a třetího čtvrtletí byly prováděny především následující činnosti:
 • projednávání dopravního řešení 2B. etapy s obcemi a dopravci
 • stavba terminálů Sokolnice - Telnice, Zastávka u Brna a Křenovice
 • integrace adamovské městské dopravy a obce Popovice u Rajhradu
 • příprava 3. etapy IDS JMK
 • změny v Tarifu IDS JMK
 • příprava realizace staveb z projektu na získání dotací ze SROP EU
 • propagace systému, public relations
 • kontroly systému a projednávání nedostatků v provozu s dopravci
 • rozúčtování tržeb IDS JMK
 • smluvní vztahy
 • projekt organizace veřejné dopravy na území města Brna v roce 2006
 • spuštění 2B. etapy IDS JMK
sibalstvi (1K) Ve čtvrtém čtvrtletí se KORDIS JMK především věnoval pracem před spuštěním 3A etapy IDS JMK na Vyškovsku, Slavkovsku a Bučovicku. K 11. prosinci 2005 došlo ke spuštění 3A etapy IDS JMK na Vyškovsku, Slavkovsku a Bučovicku. IDS JMK se tak rozrostla o 18 nových linek v této oblasti. K tomuto datu rovněž proběhla kompletní změna jízdních řádů všech linek IDS JMK včetně městské dopravy v Brně, byla vydána nová cykloturistická mapa IDS JMK a nové Knižní jízdní řády. Pokračovaly pravidelné provozní a kontrolní činnosti v systému a příprava rozšiřování IDS JMK do nových území - především na Židlochovicko a Ivančicko (3B etapa).
smich (1K) V průběhu roku 2005 prováděla společnost KORDIS JMK i další činnosti. Ve snaze o zkvalitnění systému veřejné dopravy v rámci IDS proběhla stavba přestupních terminálů Sokolnice - Telnice, Zastávka u Brna a Křenovice. Probíhala složitá jednání, kde byly řešeny nově zjištěné skutečnosti související se stavbou. Největší problémy se vyskytly zejména v oblasti Sokolnic, kde bylo zjištěno silné podmáčení stavby, předem nezjištěné podzemní objekty a bylo nutno provést několik úprav v projektové dokumentaci. Dále pokračovaly přípravné práce spojené se získáváním stavebních povolení a výběrových řízení na zhotovitele staveb spolufinancovaných z programu SROP. Zejména pokračovala příprava výběrového řízení na generálního dodavatele systému centrálního dispečinku a zvukových majáčků.
udiv (1K) V průběhu celého roku probíhá již standardně a bez problémů rozúčtování tržeb IDS JMK. Od 1. 1. 2005 došlo ke zvýšení počtu předprodejních míst i zón, což znamenalo nutnost upravit příslušný SW tak, aby byly nové linky i zóny rozpočítávány správným způsobem. V oblasti zajištění základní dopravní obslužnosti železniční dopravou v průběhu roku KORDIS JMK nadále spolupracoval s odborem dopravy JMK (dále jen OD JMK) a s ČD, a. s. Na základě těchto jednání byla zahájena příprava jízdních řádů pro rok 2006/2007. Byly rovněž rozpracovány možnosti dalšího rozvoje železniční dopravy v Jihomoravském kraji.

Činnost v roce 2004

usmev (1K) Hlavním úkolem společnosti KORDIS JMK byla v roce 2004 koordinace provozu 1. etapy IDS JMK a příprava spuštění druhé etapy Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. V průběhu prvního čtvrtletí proběhlo zásadní doladění jízdních řádů první etapy IDS JMK a postupné uzavření příslušných dohod s většinou zaintegrovaných obcí. Dále byly připraveny podklady pro záměr realizace 2. etapy IDS JMK. V průběhu druhého a třetího čtvrtletí byl dopracován a přizpůsoben novým předpisům Tarif IDS JMK a Smluvní přepravní podmínky IDS JMK. Současně byl připraven Projekt realizace 2. etapy IDS JMK. KORDIS JMK se aktivně účastnil jednání pracovní skupiny pro přípravu IDS JMK složené ze zástupců JMK, MMB, KORDIS a dalších odborníků. V pracovní skupině byly postupně projednány následující součásti Projektu:
 • Přesný rozsah území druhé etapy
 • Zařazení obcí ve 2. etapě IDS JMK do tarifních zón
 • Systém vedení a číslování linek, dopravní řešení 2. etapy IDS JMK
 • Návrhy jízdních řádů 2. etapy IDS JMK
sibalstvi (1K) Ve třetím čtvrtletí byl připravován Projekt organizace veřejné dopravy na území města Brna pro rok 2005. Skládal se ze tří hlavních částí – analýzy spokojenosti cestujících s IDS JMK – výsledků marketingového průzkumu Barometr spokojenosti cestujících, dále byly navrženy standardy dopravní obslužnosti města Brna a vyhodnocena stávající úroveň jejich plnění. Největší podíl prací byl věnován analýze stávajícího stavu a návrhu optimalizace veřejné dopravy v Brně pro rok 2005. V září 2004 byl společností KORDIS JMK Projekt 2. etapy IDS JMK zkompletován a předložen k projednání a schválení Zastupitelstvem Jihomoravského kraje. V návaznosti na to proběhlo výběrové řízení na dopravce zajišťující provoz na linkách ve 2. etapě IDS JMK.
Ve čtvrtém čtvrtletí společnost KORDIS JMK na základě schváleného Projektu připravovala spuštění první části druhé etapy IDS JMK v oblasti Nedvědicka. Zároveň probíhala intenzívní jednání zástupců KORDIS JMK s obcemi a dopravci. Největší objem prací byl zaměřen na následující činnosti:
 • Projednávání dopravního řešení a jízdních řádů s obcemi
 • Příprava a podpora schvalování smluv o financování systému s obcemi
 • Příprava smluv pro schválení v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje
 • Dokončení obsahové i grafické podoby jízdních řádů
 • Dokončení grafické podoby jízdních dokladů
 • Konzultace jízdních řádů s dopravci
 • Technická pomoc dopravcům a kontrola vybavení vozidel
 • Proškolení řidičů
 • Mediální podpora spuštění systému
 • Public relations, odpovídání na podněty občanů
 • Informační kampaň
smich (1K) V průběhu roku 2004 prováděla společnost KORDIS JMK i další činnosti. Ve snaze o zkvalitnění systému veřejné dopravy v rámci IDS byl ve spolupráci s Jihomoravským krajem a dalšími subjekty zpracován projekt na získání a využití prostředků ze strukturálních fondů EU z programu SROP. Projekt je zaměřen na zlepšení technických podmínek veřejné dopravy v IDS JMK. Je rozdělen na 5 logicky ucelených oblastí: Informační a prodejní centrum, Centrální dispečink, Zlepšení vybavenosti a dostupnosti zastávek – zastávkový mobiliář, drobné Stavební úpravy přestupních bodů, Významné stavební investice do přestupních terminálů. V měsíci listopadu byla úspěšně podána žádost o dotaci v rámci první fáze projektu.
neutralni (1K) V oblasti zajištění základní dopravní obslužnosti železniční dopravou v průběhu roku KORDIS JMK nadále spolupracoval s odborem dopravy JMK (dále jen OD JMK) a s ČD, a. s. Na základě těchto jednání byl vytvořen návrh jízdních řádů pro rok 2005 a byla zahájena příprava jízdních řádů pro rok 2006. Byly rovněž rozpracovány možnosti dalšího rozvoje železniční dopravy v Jihomoravském kraji. V oblasti zajištění základní dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou (dále jen ZDO) zpracoval KORDIS JMK ve spolupráci s odborem dopravy JMK návrh rozsahu ZDO na území Jihomoravského kraje na rok 2005. Tento návrh byl projednáván postupně na individuálních schůzkách s dopravci, kteří byli tímto aktivně zapojeni do vzájemné spolupráce. Z projednaných návrhů KORDIS JMK připravil pro dopravní úřad, tj. odbor dopravy JMK podklady potřebné k uzavírání smluv o závazku veřejné služby.

Činnost v roce 2003

usmev (1K) Hlavním úkolem společnosti KORDIS JMK byla v roce 2003 příprava spuštění první etapy Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. V průběhu prvního čtvrtletí byly připraveny podklady pro záměr realizace I. etapy IDS JMK, který schválila zastupitelstva Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna. v průběhu března 2003. V záměru byl především vymezen rozsah území určeného pro první etapu integrace a základní principy integrace. V průběhu druhého a třetího čtvrtletí byl podrobně rozpracován Projekt realizace I. etapy IDS JMK. KORDIS JMK se aktivně účastnil jednání Pracovní skupiny pro přípravu IDS JMK složené ze zástupců JMK, MMB, KORDIS a dalších odborníků. V pracovní skupině byly postupně projednány následující součásti Projektu:
 • Přesný rozsah území první etapy
 • Název a logo IDS
 • Velikost zón a systém jejich číslování
 • Zařazení obcí do zón
 • Systém vedení a číslování linek, dopravní řešení
 • Návrhy jízdních řádů
 • Tarifní principy a tarif
 • Jednotné smluvní a přepravní podmínky
 • Ekonomické principy systému
 • Metodika rozúčtování tržeb
 • Informační kampaň
sibalstvi (1K) V srpnu 2003 byl společností KORDIS JMK Projekt zkompletován a předložen k projednání a schválení zastupitelstvy Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna. V průběhu měsíce září byl Projekt oběma zastupitelstvy schválen. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2003 společnost KORDIS JMK na základě schváleného Projektu připravila spuštění systému. Zároveň probíhala intenzívní jednání zástupců KORDIS JMK s obcemi. Největší objem prací byl zaměřen na následující činnosti:
 • Projednávání dopravního řešení a jízdních řádů s obcemi
 • Příprava a podpora schvalování smluv o financování systému s obcemi
 • Příprava smluv pro schválení v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje
 • Dokončení obsahové i grafické podoby jízdních řádů
 • Dokončení grafické podoby jízdních dokladů
 • Konzultace jízdních řádů s dopravci
 • Technická pomoc dopravcům a kontrola vybavení vozidel
 • Proškolení zaměstnanců dopravců
 • Mediální podpora spuštění systému
 • Public relations, odpovídání na podněty občanů
 • Informační kampaň
neutralni (1K) V oblasti zajištění základní dopravní obslužnosti železniční dopravou během celého roku KORDIS JMK spolupracoval s odborem dopravy JMK (dále jen OD JMK) a s ČD, a. s. Na základě těchto jednání byl vytvořen návrh pravidelné intervalové dopravy na klíčových tratích IDS JMK a byly rozpracovány možnosti dalšího rozvoje železniční dopravy v Jihomoravském kraji. V oblasti zajištění základní dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou (dále jen ZDO) zpracoval KORDIS JMK ve spolupráci s odborem dopravy JMK návrh rozsahu ZDO na území Jihomoravského kraje na rok 2004. Tento návrh byl projednáván postupně na individuálních schůzkách s dopravci, kteří byli tímto aktivně zapojeni do vzájemné spolupráce. Z projednaných návrhů KORDIS JMK připravil pro dopravní úřad, tj. odbor dopravy JMK podklady potřebné k uzavírání smluv o závazku veřejné služby. Výsledkem jsou přílohy smluv vymezující konkrétní linky a spoje zahrnuté do závazku veřejné služby. Tyto linky a spoje tvoří rozsah základní dopravní obslužnosti.
smich (1K) Velký díl práce v oblasti regionální autobusové dopravy byl v průběhu roku 2003 věnován rovněž řešení situace vzniklé na Znojemsku z důvodu neuzavření smlouvy o závazku veřejné služby místním dominantním dopravcem. KORDIS JMK se podílel na tvorbě nového dopravního řešení v oblasti a na přípravě a vypsání výběrového řízení na obsluhu místních autobusových linek. Uvedený přehled činnosti KORDIS JMK a její stabilizovaná organizační a personální struktura jsou předpokladem plnění úkolů KORDIS JMK jako koordinátora IDS JMK v následujícím období.

Činnost v roce 2002

sibalstvi (1K) Zajištění základní dopravní obslužnosti v JMK
Po zahájení činnosti KORDIS JMK v roce 2002 věnoval hodně práce pro Jihomoravský kraj. V těsné součinnosti s odborem dopravy JMK probíhaly tyto činnosti:
 • Sjednocení parametrů dopravní obslužnosti na území Jihomoravského kraje po zániku okresních úřadů,
 • spolupráce na návrhu standardů základní dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji,
 • příprava a projednání podkladů pro uzavření smluv s autobusovými dopravci na rok 2003.
Přípravné práce na projektu IDS
KORDIS JMK spolupracoval na Projektové studii pro integrovaný dopravní systém v Jihomoravském kraji se zpracovatelem CS - PROJECT spol. s r. o. Projektová studie byla dokončena v listopadu 2002. KORDIS JMK navrhl pravidla vzniku a rozvoje IDS JMK:
 • Základem systému je cestující - klient. Jeho potřebám musí být celý systém podřízen (při dodržení nezbytné efektivnosti a ekonomičnosti provozu). Cílem je udržet stávající poměr uživatelů VHD a IAD, případně docílit nárůstu uživatelů VHD
 • IDS JMK bude vycházet z osvědčených systémů IDS v zahraničí. Páteří budou radiální železniční tratě doplněné tangenciálními a napaječovými autobusovými linkami, případně radiálními autobusovými linkami v území nepokrytém železnicí.
 • Všichni dopravci v IDS - autobusoví dopravci, ČD a DPMB - jsou rovnocennými partnery vázaní stejnými principy a smlouvami.
KORDIS JMK zpracoval návrh vymezeného území pro etapu E1 IDS JMK.
KORDIS JMK zpracoval harmonogram postupu spuštění první etapy E1 IDS JMK.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 30.06.2020
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
[email protected]
KORDIS JMK je členem:
EDITS
KORDIS JMK se účastní následujících projektů EU:
CENTROPE
kudyznudy.cz
Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje