Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
[email protected]
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 
Informace k ochraně osobních údajů.
ZMĚNY V POSEIDONU
Upozorňujeme, že přihlášení pod tímto textem je pouze do staré verze POSEIDONU. Údaje z nové verze najdete přímo ve svém mobilním zařízení. Stará verze POSEIDONU přestane prodávat jízdenky 30. 4. 2018. Nainstalujte si novou verzi!

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Co vám nejvíc chybí při stávající karanténě?
Kontakty s ostatními lidmi, známými, kolegy…
Návštěvy restaurací, klubů, barů…
Návštěvy sportovišť, welnesů, tréninky…
Možnosti nakupovat …
Kultura, divadla, kino, muzea…
Možnost městského života, ruch na ulicích …
Něco jiného…
Všimli jste si v záplavě informací o koronaviru, jaké je venku krásné jaro?
Určitě, ano…
Ani ne, mám jiné starosti…
Celkem hlasovalo 1432 osob.

Desatero cestujícího IDS JMK

1. Co je to IDS JMK

zamysleni (1K) V integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje (IDS JMK) je možné s jedinou jízdenkou cestovat všemi tramvajovými, trolejbusovými a do systému zahrnutými autobusovými linkami včetně osobních a spěšných vlaků a vybraných rychlíků ve všech zaintegrovaných úsecích tratí Českých drah. Cestující si koupí nebo označí jízdenku pouze při zahájení své cesty a v rámci její platnosti pak může mezi všemi dopravními prostředky libovolně přestupovat bez dalšího placení. Všechny linky v IDS JMK mají své čiselné jedno, dvou nebo třímístné označení, vlakové linky mají označení začínající písmenem S a R. Území IDS JMK je rozděleno do tarifních zón. Zóny jsou očíslovány, každá zóna má své třímístné číslo.

2. Před cestou

usmev (1K) Cena jízdného se v IDS JMK stanovuje podle toho, přes kolik zón včetně zóny nástupu a výstupu cestující jede. Před zahájením jízdy je tedy především třeba zjistit, kolikazónovou jízdenku potřebujete. Zjistíte to nejlépe na pláncích, které jsou vyvěšeny na některých zastávkách nebo ve vozidlech. Nejlepším řešením je si příslušnou jízdenku nebo jízdenky zakoupit předem v předprodeji (pokladna ČD, automaty, trafiky). Urychlí se tak Vaše odbavení ve vozidlech.

3. Jízdenky

smich (1K) V IDS JMK existují dva základní druhy jízdenek - jízdenky předplatní a jednorázové. Pokud nepřekročí datum platnosti, mohou držitelé předplatních jízdenek libovolně cestovat všemi linkami IDS JMK po zónách, pro které jsou vydány. Předplatní jízdenky existují základní - pro dospělé, a zlevněné - se speciálními cenami pro děti do 15 let, studenty od 15 do 26 let a pro důchodce. Jednorázové jízdenky z předprodeje u prodejců existují ve variantách od 2 do 5 zón. Všechny jednorázové jízdenky lze zakoupit na pokladnách Českých drah a u řidičů regionálních autobusů. V jízdenkových automatech lze zakoupit všechny jízdenky od 2 zón po jízdenku na všechny zóny a jednodenní za 90 Kč na brněnské zóny 100+101. V případech, kdy nejde koupit jízdenka na větší počet zón, lze využít univerzální jízdenku popsanou podrobně v dalším textu. Jednorázové jízdenky z předprodeje se označují v případě cesty vlakem vždy před nástupem na nástupišti, při cestě autobusem, tramvají nebo trolejbusem ihned po nástupu do vozidla. Jízdenky vydané strojkem u řidiče se již neoznačují.

4. Nástup a výstup z vozidla

upozorneni (1K) Ve vlacích, tramvajích a trolejbusech se nastupuje a vystupuje všemi dveřmi. V autobusech s číslem linky do 100 se na zastávkách ležících v zónách 100 a 101 nastupuje i vystupuje všemi dveřmi. V autobusech s číslem linky 100 a výše s cílem v zóně 100 nebo 101, se na zastávkách ležících v těchto dvou zónách nastupuje i vystupuje všemi dveřmi. Pokud mají cíl mimo zóny 100 nebo 101, nastupuje se v těchto dvou zónách pouze prvními dveřmi a vystupuje se ostatními dveřmi. Bez ohledu na číslo linky se v autobusech mimo zóny 100 a 101 nastupuje pouze předními dveřmi a vystupuje ostatními dveřmi. V případě nástupu prvními dveřmi je cestující vždy povinen ukázat řidiči platný jízdní doklad. V případě cesty tramvají doporučujeme, abyste nenastupovali prvními dveřmi. Je u nich vždy nejvíce cestujících a dochází ke zbytečnému přeplňování přední části vozu.

5. Děti, psi, kočárky a kola

udiv (1K) Pro přepravu dětí, psů, kočárků a kol platí speciální přepravní a tarifní podmínky. Obecně platí, že přeprava kočárků s dítětem má přednost před přepravou psů a jízdních kol. Jízdní kola lze přitom přepravovat pouze v linkách do čísla 99 a jenom v zónách 100 a 101, ve vlacích a na vybraných regionálních linkách IDS JMK. Při nástupu s kočárkem nebo kolem musí cestující dát řidiči předem signál zdvižením ruky. Při výstupu je zapotřebí stisknout příslušné tlačítko ve vozidle případně upozornit řidiče (neplatí ve vlaku).

6. Výlety a turistika

IDS JMK nabízí cestujícím řadu zajímavých možností, jak strávit příjemně dny volna. Do okolí Brna jezdí linky IDS JMK v pravidelných jednohodinových nebo maximálně dvouhodinových intervalech. Pro cestování je možné využít výhodné 24-hodinové jízdenky, které existují ve třech variantách a v nepracovních dnech mohou s jednou jízdenkou cestovat společně až dvě dospělé osoby a tři děti.

7. Slevy a kombinace jízdenek

usmev (1K) V IDS JMK existuje řada možností, jak ušetřit. Jednou z nich jsou předplatní jízdenky. Vyplatí se každému, kdo cestuje linkami IDS JMK obousměrně alespoň třikrát týdně. Nejvíce uspoří ti, kteří si pořídí předplatní jízdenku na celý rok. I když vynaloží jednorázově vysokou částku, rozhodně se jim vyplatí. V porovnání s měsíční jízdenkou budou cestovat přibližně dva měsíce zdarma. O víkendech může s držitelem roční jízdenky cestovat společně další dospělá osoba a až tři děti. Držitelé předplatních jízdenek mohou při cestách mimo zóny jejich platnosti využít tzv. kombinaci jízdenek - dokoupí si jednorázovou jízdenku pouze pro ty zóny, kde jim jejich předplatní jízdenka neplatí. Uspoří tak jízdné za zóny, za které již zaplatili formou předplatní jízdenky. Pozor předplatní úsekové jízdenky pro městskou dopravu v Adamově, Blansku, Břeclavi, Hodoníně, Kyjově, Mikulově, Vyškově a Znojmě se nepovažují za zónové předplatní jízdenky a není proto možné kombinace využít.

8. Poruchy, nehody a výluky

smutek (1K) V případě poruchy vozidla nebo dopravní nehody je ve městě Brně obvykle do 10 minut přistaven náhradní autobus. I přes to, že mimo Brno z důvodu velkých vzdáleností není tak rychlá reakce možná, společně s dopravci usilujeme o to, aby se doba příjezdu náhradního vozidla zkrátila na minimum. Výrazně tomu pomáhá i nový centrální dispečink IDS JMK.

9. Revize jízdenek

Vedle řidičů, průvodčích ČD a revizorů mohou v IDS JMK platnost jízdenek kontrolovat další pověřené osoby. Při kontrole se prokazují kontrolním průkazem nebo odznakem.

10. Informace a podněty

neutralni (1K) Informace a zajímavosti o IDS JMK můžete najít především na www.idsjmk.cz a dále v informačním středisku Novobranská 18 v Brně. Informace o jízdních řádech poskytují rovněž železniční stanice a prodejny autobusových dopravců. V případě potřeby lze rovněž využít informační telefon: 5 4317 4317. Své podněty a náměty nám prosím pište na email: [email protected].
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 30.06.2020
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
[email protected]
KORDIS JMK je členem:
EDITS
KORDIS JMK se účastní následujících projektů EU:
CENTROPE
kudyznudy.cz
Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje