Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
[email protected]
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 
Informace k ochraně osobních údajů.
ZMĚNY V POSEIDONU
Upozorňujeme, že přihlášení pod tímto textem je pouze do staré verze POSEIDONU. Údaje z nové verze najdete přímo ve svém mobilním zařízení. Stará verze POSEIDONU přestane prodávat jízdenky 30. 4. 2018. Nainstalujte si novou verzi!

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Co vám nejvíc chybí při stávající karanténě?
Kontakty s ostatními lidmi, známými, kolegy…
Návštěvy restaurací, klubů, barů…
Návštěvy sportovišť, welnesů, tréninky…
Možnosti nakupovat …
Kultura, divadla, kino, muzea…
Možnost městského života, ruch na ulicích …
Něco jiného…
Všimli jste si v záplavě informací o koronaviru, jaké je venku krásné jaro?
Určitě, ano…
Ani ne, mám jiné starosti…
Celkem hlasovalo 1432 osob.

VYDÁNÍ DUPLIKÁTU PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY IDS JMK

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Za odebrané předplatní jízdenky se náhrada neposkytuje, duplikáty se nevystavují.
 • Za ztracené, odcizené nebo poškozené nepřenosné předplatní jízdenky může být jednomu cestujícímu jednou za kalendářní rok vydán duplikát kupónu za manipulační poplatek ve výši 50 Kč.
 • V případě poškození kupónu bude duplikát vystaven pouze v případech, kdy z kupónu bude čitelné identifikační číslo nebo datum narození shodné s údajem na průkazce nebo evidenční číslo kupónu.
 • V případě odcizení kupónu je žadatel povinen předložit potvrzení z Policie ČR, které společně s duplikátem obdrží zpět. Podmínkou pro vystavení duplikátu kupónu je v tomto případě sdělení data, času a místa koupě kupónu.
 • Duplikát kupónu se vydává nejdříve 1 pracovní den od podání žádosti po předložení platné průkazky a dokladu totožnosti. V případě vystavení duplikátu nelze uplatnit vrácení jízdného dle odst. (4) tohoto článku. Duplikát průkazky se nevystavuje.
 • V případě duplikátu roční předplatní jízdenky bude cestujícímu vystaven duplikát všech platných kupónů. Kupóny, jejichž platnost ještě nezačala, cestující doloží. I v případě, že cestujícímu byly odcizeny i kupóny, jejichž platnost ještě nezačala, mu budou vystaveny duplikáty všech platných kupónů.
 • Duplikát může být vystaven pouze v případě, že žadatel o vystavení duplikátu nedluží za jízdy bez platného jízdního dokladu.

POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ DUPLIKÁTU PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY VYDANÉHO DPMB

 • Žadatel o vystavení duplikátu se dostaví na Tarifní kontaktní centrum DPMB (Novobranská 18, 2. patro, pondělí a středa 7,00 - 17,00 hodin, v ostatní pracovní dny 7,00 - 14,30 hodin). Žadatel zde předloží občanský průkaz a potvrzení o odcizení předplatní jízdenky, vystavené Policií ČR a vyplní žádost o vystavení duplikátu.
 • Při vystavování duplikátu pro dítě do 15 let žádost podává jeho zákonný zástupce.
 • Pracovník Tarifního kontaktního centra žádost ověří a potvrdí.
 • Žadatel si na přepážce prodejny Novobranská 18 zajistí vystavení nové průkazky (potřebuje fotografii a uhradí 30 Kč).
 • Na základě předložení ověřené a potvrzené žádosti bude zákazníkovi vydán na téže přepážce vystaven duplikát kupónu.
 • Zákazník po úhradě poplatku 50 Kč potvrdí převzetí duplikátu na žádosti.

Další podmínky vydání duplikátu:
 • Duplikát kupónu DPMB vystaví pouze v případě, že původní průkazka i kupón byly vystaveny v prodejnách DPMB. Mohou být vystaveny duplikáty u všech kategorií zákazníků. U seniorů nad 70 let a u doprovodů dítěte do 3 let je vystavení duplikátu pro zákazníka nevýhodné.
 • V případě duplikátu roční předplatní jízdenky bude cestujícímu vystaven duplikát všech platných kupónů. Kupóny, jejichž platnost ještě nezačala, cestující doloží. I v případě, že cestujícímu byly odcizeny i kupóny, jejichž platnost ještě nezačala, mu budou vystaveny duplikáty všech platných kupónů.

POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ DUPLIKÁTU KUPÓNU PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY VYDANÉHO ČESKÝMI DRAHAMI

 • Cestující si nachystá následující doklady: Protokol od PČR o krádeži/odcizení, vyplněnou žádost o vydání duplikátu, doklad totožnosti, 50 Kč na vystavení duplikátu.
 • S těmito podklady navštíví pokladnu ČD a sdělí kdy a kde si kupón pořizoval.
 • ČD prověří, zda byl požadovaný kupón pro danou osobu vydán a v dohodnutém termínu pro cestujícího připraví náhradní kupón, Jméno, příjmení, datum narození a místo bydliště cestujícího budou archivovány pro kontrolní účely.

POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ DUPLIKÁTU KUPÓNU PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY VYDANÉHO ČESKOU POŠTOU NEBO AUTOBUSOVÝMI DOPRAVCI

 • Cestující se po předchozím objednání prostřednictvím emailu [email protected] nebo telefonicky + 420 532 191 426 dostaví na pracoviště přepravní kontroly KORDIS JMK, Nové sady 30, Brno;
 • Cestující na místě předloží svůj doklad totožnosti a potvrzení PČR o odcizení předplatní jízdenky a sdělí kdy a kde si kupón pořizoval, vyplní žádost o vydání duplikátu.
 • Při vystavování duplikátu pro dítě do 15 let žádost podává jeho zákonný zástupce.
 • KORDIS JMK prověří, zda byl požadovaný kupón pro danou osobu vydán a v dohodnutém termínu pro cestujícího připraví náhradní kupón.
 • Při převzetí kupónu se musí cestující prokázat platnou průkazkou IDS JMK.
 • Jméno, příjmení, datum narození a místo bydliště cestujícího budou archivovány pro kontrolní účely.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 30.06.2020
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
[email protected]
KORDIS JMK je členem:
EDITS
KORDIS JMK se účastní následujících projektů EU:
CENTROPE
kudyznudy.cz
Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje