Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
[email protected]
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 
Informace k ochraně osobních údajů.
ZMĚNY V POSEIDONU
Upozorňujeme, že přihlášení pod tímto textem je pouze do staré verze POSEIDONU. Údaje z nové verze najdete přímo ve svém mobilním zařízení. Stará verze POSEIDONU přestane prodávat jízdenky 30. 4. 2018. Nainstalujte si novou verzi!

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Co vám nejvíc chybí při stávající karanténě?
Kontakty s ostatními lidmi, známými, kolegy…
Návštěvy restaurací, klubů, barů…
Návštěvy sportovišť, welnesů, tréninky…
Možnosti nakupovat …
Kultura, divadla, kino, muzea…
Možnost městského života, ruch na ulicích …
Něco jiného…
Všimli jste si v záplavě informací o koronaviru, jaké je venku krásné jaro?
Určitě, ano…
Ani ne, mám jiné starosti…
Celkem hlasovalo 1432 osob.

Nejčastější dotazy cestujících

Kdy a jak jsou zveřejňovány změny jízdních řádů na internetu?

zamysleni (1K) Na webových stránkách www.idsjmk.cz jsou zveřejňovány nové nebo měněné jízdní řády obvykle v předstihu před zahájením jejich platnosti. V příslušné kolonce jsou pak dva jízdní řády - budoucí a stávající označený obvykle nějakým písmenem.

Co dělat, když zapomenu předplatní jízdenku doma?

usmev (1K) Držitelé nepřenosných předplatních jízdenek (tzn. průkazek + kupónů) IDS JMK mají velkou výhodu. Pokud zapomenou nepřenosnou předplatní jízdenku doma, tak v případě přepravní kontroly revizoru pouze sdělí, že jsou vlastníky nepřenosné předplatní jízdenky IDS JMK a že si ji zapomněli doma. Pokud se do 5 pracovních dnů svou nepřenosnou předplatní jízdenkou prokáží na pokladně Dopravního podniku města Brna na Novobranské ulici, zaplatí místo stokorunových pokut pouze manipulační poplatek 50 Kč. V případě cesty vlakem sdělí průvodčímu, že jsou držiteli nepřenosné předplatní jízdenky, prokáže se osobními údaji z dokladu vydaného příslušným správním úřadem (občanským průkazem). Na základě toho bude sepsán zápis o provedené kontrole s tím, že cestující jsou povinni zaplatit plné jízdné dle tarifu ČD. Pokud se však do 5 pracovních dnů svou nepřenosnou předplatní jízdenkou prokáže na pokladně Českých drah, bude mu jízdné vráceno a zaplatí opět pouze manipulační poplatek 50 Kč za zapomenutou jízdenku. Při nástupu do regionálních autobusů musí cestující se zapomenutou předplatní jízdenkou zaplatit běžné jízdné.

Jak kombinovat předplatní jízdenku s jednorázovými jízdenkami?

sibalstvi (1K) Při cestě jakoukoli linkou IDS JMK mimo zóny platnosti předplatních jízdenek si kupují jednorázovou jízdenku pouze pro zóny, v nichž jim jejich předplatní jízdenka neplatí Například držitel předplatní jízdenky pro zóny 100 a 101 cestuje do Kuřimi. Protože vlastní předplatní jízdenku na zóny 100 a 101, musí si označit jízdenku platnou pro cestu ve zbývající jedné zóně. Tu získá, pokud si označí jízdenku jednorázovou doplatkovou jízdenku na 1 zónu za 16 Kč. Jízdenku si označí již při zahájení cesty v Brně. Ve spojení s jeho předplatní jízdenkou mu jednorázová doplatková jízdenka vytvoří jednorázovou jízdenku třízónovou s platností 90 minut od označení jednorázové jízdenky. Pokud by jel do Tišnova, označil by si v Brně při zahájení cesty jízdenku třízónovou, která by v kombinaci s jeho předplatní jízdenkou dvouzónovou pro zóny 100+101 vytvořila jednorázovou jízdenku pětizónovou s platností 120 minut od označení. Kombinace jednorázových jídzenek s jízdenkami předplatními lze použít v obou směrech.

Ve kterých zónách platí kupón k předplatní jízdence?

Kupón k předplatní jízdence platí pouze v těch zónách, pro které byl vydán.

Kde se dají koupit jízdenky na 6 a více zón?

zamysleni (1K) Jízdenky s platností nad 5 zón prodávají pouze řidiči regionálních autobusů s číslem nad 100 a můžete je koupit také na železničních stanicích. Vzhledem k očekávané menší poptávce se nepředpokládá, že budou dostupné i v předprodeji. Nahrazuje je tzv. univerzální jízdenka, která může být použita pro cestu na libovolný počet zón.

Proč nelze použít úsekovou jízdenku za 10 Kč k cestě do Brna?

smutek (1K) Úseková jízdenka v ceně 10 Kč (zlevněná 5 Kč) je určena pro krátké cesty mezi zastávkami, z nichž všechny leží mimo zóny 100 a 101. Její platnost vychází z úseků uvedených na jízdním řádu. Řidičem může být vydána pouze v zastávkách ležících mimo zóny 100 a 101. Při cestě směrem do Brna ji nesmí vydat ani v poslední zastávce ležící před těmito zónami. Jízdenku nelze kombinovat s jinými jednorázovými nebo předplatními jízdenkami a je nepřestupní. Pro cestu do Brna z přilehlých obcí vždy využijte jízdenku nejméně za 20 Kč.

Jaké výhody přináší veřejnosti IDS JMK?

smich (1K) V integrovaném dopravním systému mohou cestující s použitím jediného jízdního dokladu libovolně kombinovat jízdy železnicí, regionálními autobusy a městskou dopravou. Odstranění souběhu autobusových linek se železnicí umožňuje přesunout získanou kapacitu autobusů do napaječových linek a posílit tak dopravní spojení obcí zejména v mimošpičkové době a o víkendech.

Jak se nový systém odráží na cenách jízdenek?

udiv (1K) Cena jízdného v IDS JMK je dána počtem projetých zón nikoliv počtem projetých kilometrů. To v konečném důsledku mírně snižuje cenu jízdného. Mnoho cestujících si donedávna po příjezdu do Brna muselo kupovat další jízdní doklady. Tento problém se zavedením IDS JMK odpadá. Stejný doklad, který dostanou od řidiče autobusu ve své obci, jim po příjezdu do Brna obvykle platí dalších 40 až 60 minut. Ještě výraznější snížení cen pociťují cestující, kteří kupují předplatní jízdenky.

Jak je zajištěna návaznost mezi spoji?

Návaznost mezi spoji funguje nejenom ve vazbě mezi autobusy, ale i mezi autobusy a železnicí. V případě, že dopravce jízdním řádem stanovenou návaznost bez objektivních důvodů nedodrží, bývá postižen.

Jak se IDS JMK dotýká nezaintegrovaných obcí?

Nezaintegrovaných obcí se IDS JMK žádným způsobem nedotýká. Většina spojů, jezdících do Brna zůstává zachována ve své trase a jezdí až na autobusové nádraží Zvonařka.

Jsou zachovány výhody pro majitele celoročních předplatních jízdenek?

smich (1K) Majitelé celoročních základních předplatních jízdenek mohou cestovat po území o víkendech s jednou dospělou osobou a maximálně třemi dětmi zdarma. Držitel libovolné nepřenosné předplatní jízdenky platné na území zón 100 a 101 může v tramvajích, autobusech a trolejbusech do čísla 100 bezplatně přepravovat psa, spoluzavazadlo nebo kolo.

Kde si cestující mohou koupit jízdenky?

sibalstvi (1K) Jízdenky pro jednu cestu (tzv. jednorázové jízdenky) je možné koupit mimo Brno přímo u řidiče autobusu, dále na celém území IDS JMK v pokladnách Českých drah, dalších prodejních místech a jízdenkových automatech. Předplatní jízdenky platné na území města Brna a v jedné sousední zóně je možné zakoupit v tradičních předprodejích Dopravního podniku města Brna - např. na Novobranské ulici. Předplatní jízdenky platné na území města Brna a ve všech mimobrněnských zónách je možné koupit v Brně na Hlavním nádraží a ve většině zaintegrovaných stanic ČD. Předplatní jízdenky dvou, tří a čtyřzónové (přestupní) a úsekové (nepřestupní, platné pouze v linkách nad 100) jsou v prodeji také na poštách mimo území města Brna.

Je možné kombinovat více kupónů s jednou průkazkou?

udiv (1K) Ano, k jedné průkazce můžete mít vydáno více kupónů. Například cestující z Čebína si tak může pro zóny 100 a 101 koupit roční předplatní kupón a pro další dvě zóny 310 a 320 si dokupovat měsíční předplatní kupóny. Při cestě je však nutné mít s sebou vždy všechny potřebné kupóny.

Kde získám další informace o IDS JMK?

upozorneni (1K) Základní informace o IDS JMK dostanete na jednotném informačním telefonním čísle: 5 4317 4317. Podrobnosti včetně plánků, mapek a postupně i jízdních řádů naleznete na webu: www.idsjmk.cz. Pokud preferujete osobní kontakt, můžete přijít na informační středisko umístěné v Brně v těsné blízkosti Hlavního nádraží na Novobranské ulici 18. Základní informace jsou schopny poskytnout také pokladní v zaintegrovaných železničních stanicích. Mnohé obce zveřejňují informace ve svých obecních zpravodajích.

Je možné mít více průkazek?

zamysleni (1K) Na jedno jméno je možné mít více průkazek, není to však nutné - spíše je možné mít k jedné průkazce několik kupónů (např. Na trase Tišnov - Brno roční kupón pro Brno + měsíční kupón pro zóny 310 + 320 + 330).

Jak je to s platností předplatních kupónů?

neutralni (1K) Kupóny v IDS JMK platí přesně v období, které je na nich uvedeno, bez ohledu na to, u kterého dopravce byly zakoupeny. Neplatí již tedy pravidlo, že jízdenky prodané u DPMB platí 1 den před a 3 dny po období, pro které byly prodány.

Proč není možné zakoupit jízdenku jen pro 1 zónu?

neutralni (1K) V dopravě by mělo platit, že za dopravu na přibližně stejnou vzdálenost by měli cestující platit přibližně stejnou cenu. V případě možnosti koupit si pouze jednozónovou jízdenku, by u obcí ležících na hranici zón docházelo k diskriminaci cestujících. Pokud by jeli pouze v rámci jedné zóny, platili by méně, než kdyby jeli na stejnou vzdálenost a přitom přejeli do sousední zóny.
V IDS JMK se tato potenciální diskriminace odbourává tak, že jsou cestujícím prodávány automaticky jízdenky na dvě zóny. Každá taková jízdenka představuje možnost cestovat na určitou vzdálenost bez ohledu na to, zda na své cestě projedete jednou či dvěma zónami. Pokud by byly zavedeny jednozónové jízdenky, musela by být tedy jejich cena stejná jako v případě stávajících jízdenek dvouzónových.

Jaký nejmenší počet polí na univerzální jízdence lze použít pro cestu v zónách 100 + 101?

udiv (1K) Pro cestu po Brně je nutné označit na univerzální jízdence minimálně 3. prázdné pole. Taková jízdenka má platnost 2 zóny / 45 minut. Univerzální jízdenka označená na 2. poli nelze pro cestu v rámci zón 100 + 101 použít.

K čemu slouží doplatková jízdenka pro 1 zónu?

neutralni (1K) Doplatková jízdenka pro 1 zónu slouží pro držitele předplatních jízdenek, kteří jedou mimo předplacené zóny a chybí jim 1 zóna. Použijí pak tuto jízdenku. Jedná se o "kombinaci jízdních dokladů". Tuto jízdenku nahradí i univerzální jízdenka označená na 2. poli.

K čemu lze použít univerzální jízdenka označená na 2. poli?

neutralni (1K) Takto označená jízdenka má více použití: a) nahradí doplatkovou jízdenku pro 1 zónu b) v regionálních autobusech umožní cestovat 10 minut nebo 2 úseky bez přestupu c) ve vlaku v celém IDS JMK platí pro cestu do 2 zastávek ve stejné nebo sousedící zóně bez přestupu.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 30.06.2020
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
[email protected]
KORDIS JMK je členem:
EDITS
KORDIS JMK se účastní následujících projektů EU:
CENTROPE
kudyznudy.cz
Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje