Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
[email protected]
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 
Informace k ochraně osobních údajů.
ZMĚNY V POSEIDONU
Upozorňujeme, že přihlášení pod tímto textem je pouze do staré verze POSEIDONU. Údaje z nové verze najdete přímo ve svém mobilním zařízení. Stará verze POSEIDONU přestane prodávat jízdenky 30. 4. 2018. Nainstalujte si novou verzi!

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Co vám nejvíc chybí při stávající karanténě?
Kontakty s ostatními lidmi, známými, kolegy…
Návštěvy restaurací, klubů, barů…
Návštěvy sportovišť, welnesů, tréninky…
Možnosti nakupovat …
Kultura, divadla, kino, muzea…
Možnost městského života, ruch na ulicích …
Něco jiného…
Všimli jste si v záplavě informací o koronaviru, jaké je venku krásné jaro?
Určitě, ano…
Ani ne, mám jiné starosti…
Celkem hlasovalo 1432 osob.

Stručně o IDS JMK

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK)

usmev (1K)Pod pojmem integrovaný dopravní systém se rozumí takový způsob zajištění veřejné dopravy v území, v němž jednotlivé druhy dopravy vzájemně spolupracují a vytvářejí tak přehledný a jednoduchý systém vzájemně provázaných linek s jednotným tarifem, přepravními podmínkami a pravidelnými intervaly mezi spoji.
zamysleni (1K) Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, zkráceně IDS JMK, vzniká postupně po etapách. Cílem je jeho zavedení na celém území kraje. 1. etapa IDS JMK zahájila provoz 1. ledna 2004, K 112 obcím zaintegrovaným v 1. etapě IDS JMK přibylo od 1. ledna 2005 dalších 49 obcí zaintegrovaných ve 2A etapě v oblasti Tišnovska a od 1. září 2005 24 obcí zaintegrovaných ve 2B etapě v oblasti Sokolnicka a Zbraslavska. K 11. prosinci 2005 byla spuštěna 3A etapa IDS JMK na Slavkovsku, Bučovicku a Vyškovsku s celkem 22 novými obcemi a městskou dopravou ve Vyškově. Od 1. července 2006 je spuštěna první část 3B etapy v oblasti Ivančicka s 21 novými obcemi. Od 1. září 2006 je spuštěna 2. část 3B etapy na Židlochovicku s 29 obcemi. V těchto datech došlo ke změnám ve vedení regionálních autobusových linek, k zjednodušení a zpravidelnění dopravy a zavedení jednotného jízdného. Všechny provozované linky získaly jednotné dvou nebo třímístné provozní označení, vstoupily v platnost nové jízdní řády a došlo ke sjednocení cen jízdného a přepravních podmínek na všech linkách IDS JMK. Od 4. 3. 2007 spuštěna etapa E4, která zahrnuje Boskovicko. Od poloviny roku 2008 byla spuštěna E4B etapa na Vyškovsku. Poslední rozšíření IDS JMK proběhlo od 14. 12. 2008. Zaintegrováno bylo celkem 124 obcí na Hodonínsku a Břeclavsku. Od 1. července 2010 byla zaintegrována poslední část Jihomoravského kraje na Znojemsku, kde bylo zaintegrováno 163 obcí. Od 1. ledna 2015 byla zaintegrována městská linka v Bystřici nad Pernštejnem označená číslem 370.
zamysleni (1K)Možná se zeptáte, proč bylo vlastně nutné stávající systém dopravy měnit. Hlavním důvodem byla jeho stále vetší nepřehlednost a neekonomičnost. S narůstajícím počtem dopravců se mnozí cestující ve složité spleti jízdních řádů a rozdílných cen přestávali orientovat a volili pro svou cestu raději osobní automobil. Toto východisko bylo špatné nejen z hlediska životního prostředí, ale se snižováním počtu cestujících musí pochopitelně narůstat i ceny pro ty, kteří jsou na veřejnou dopravu odkázáni.
sibalstvi (1K)Zavedením integrovaného dopravního systému lze tomuto negativnímu trendu zabránit. V mnoha evropských zemích i u nás se totiž potvrdilo, že po zjednodušení a zpravidelnění dopravy, zavedení jednotného jízdného a vytvoření integrovaných dopravních systémů začal počet uživatelů veřejné dopravy opět pozvolna narůstat. Doufáme, že podobně tomu bude i u nás.
Základní údaje o IDS JMK
Počet linek v IDS JMK 322
Počet vlakových linek 24
Počet tramvajových linek v Brně (čísla 1 až 12) 11
Počet trolejbusových linek v Brně (čísla 20 až 40) 13
Počet autobusových linek v Brně (čísla 40 do 100) 47
Počet linek městské dopravy v Adamově 1
Počet linek městské dopravy v Blansku 4
Počet linek městské dopravy v Břeclavi 9
Počet linek městské dopravy v Bystřici n/P 1
Počet linek městské dopravy v Hodoníně 4
Počet linek městské dopravy v Kyjově 3
Počet linek městské dopravy ve Vyškově 4
Počet linek městské dopravy ve Znojmě 7
Počet regionálních autobusových linek 194
Počet zón 161
Statistika rozšiřování IDS JMK
  JIHOMORAVSKÝ KRAJ
  Celkem
Počet obyvatel 1 151 584
Rozloha 719 455 ha
Počet obcí 673
  E1 + E2 + E3 + E4 + E5 + E6 (celý IDS JMK)
  Celkem z toho v JMK podíl na JMK
Počet obyvatel 1 241 964 1 151 584 100%
Rozloha 803 741 ha 719 455 ha 100%
Počet obcí 730 673 100%
  E1 (Brněnsko, Blanensko, Tišnovsko) od 1. 1. 2004
  Celkem z toho v JMK podíl na JMK
Počet obyvatel 535 289 529 713 46%
Rozloha 124 671 ha 118 285 ha 16%
Počet obcí 112 110 16%
  E2A Tišnovsko - od 1. 1. 2005
  Celkem z toho v JMK podíl na JMK
Počet obyvatel 13 988 12 651 1%
Rozloha 24 388 21 726 3%
Počet obcí 49 42 6%
  E2B Slavkovsko, Rosicko - od 1. 9. 2005
  Celkem z toho v JMK podíl na JMK
Počet obyvatel 25 115 24 878 2%
Rozloha 21 153 20 737 3%
Počet obcí 24 23 3%
  E3A Vyškovsko - od 11. 12. 2005
  Celkem z toho v JMK podíl na JMK
Počet obyvatel 24 217 24 217 2%
Rozloha 23 501 23 501 3%
Počet obcí 22 22 3%
  E3B Ivančicko - od 1. 7. 2006
  Celkem z toho v JMK podíl na JMK
Počet obyvatel 34 014 30 740 3%
Rozloha 25 808 21 037 3%
Počet obcí 21 16 2%
  E3C Židlochovicko - od 1. 9. 2006
  Celkem z toho v JMK podíl na JMK
Počet obyvatel 32 222 32 222 3%
Rozloha 23 378 23 378 3%
Počet obcí 29 29 4%
  E4 Boskovicko - od 4. 3. 2007
  Celkem z toho v JMK podíl na JMK
Počet obyvatel 77 342 63 836 6%
Rozloha 83 175 64 146 9%
Počet obcí 110 94 14%
  E3B+ Náměšt nad Oslavou - od 1. 7. 2007
  Celkem z toho v JMK podíl na JMK
Počet obyvatel 5 340 0 0%
Rozloha 1 875 0 0%
Počet obcí 1 0 0%
  E4B Vyškovsko - východ, Kyjovsko - od 28. 6. 2008
  Celkem z toho v JMK podíl na JMK
Počet obyvatel 49 726 43 401 4%
Rozloha 70 620 62 404 9%
Počet obcí 62 57 8%
  E5 Hodonínsko, Břeclavsko - od 14. 12. 2008
  Celkem z toho v JMK podíl na JMK
Počet obyvatel 254 347 247 484 22%
Rozloha 199 507 193 154 27%
Počet obcí 124 120 18%
  E6 Znojemsko - od 1. 7. 2010
  Celkem z toho v JMK podíl na JMK
Počet obyvatel 140 565 122 539 11%
Rozloha 200 264 181 438 25%
Počet obcí 167 161 24%

Výhody IDS JMK

Jednotná jízdenka
V systému IDS JMK můžete s jedinou jízdenkou cestovat všemi tramvajovými, trolejbusovými a do systému zahrnutými autobusovými linkami, osobními a spěšnými vlaky a vybranými rychlíky ve všech zaintegrovaných úsecích tratí Českých drah. Koupíte (nebo označíte) si jízdenku pouze při zahájení své cesty a v rámci její platnosti pak můžete mezi všemi dopravními prostředky libovolně přestupovat bez toho, abyste se museli obtěžovat kupováním dalších jízdních dokladů.
Sjednocené jízdné
Po zavedení IDS JMK je jedno, jakými dopravními prostředky a s jakými dopravci do cíle své cesty dorazíte. Vždy zaplatíte stejnou, předem dobře známou cenu.
Předplatní jízdenka
Pokud cestujete veřejnou dopravou pravidelně, zcela jistě oceníte možnost pořídit si předplatní jízdenku. Nejen, že vám ušetří každodenní obavy, zda vám řidič vrátil správnou částku nebo jestli máte dostatek drobných, ale navíc při jejím pořízení výrazně ušetříte.
Pravidelnost odjezdů
IDS JMK přináší do veřejné dopravy v Jihomoravském kraji pravidelnost. Většina spojů odjíždí ve snadno zapamatovatelných hodinových nebo dvouhodinových taktech. Minutové časy odjezdů zůstávají po celý den stejné, mění se pouze hodiny. Doprava ve večerních hodinách a o víkendu je posílena.
Možnosti přestupů
Jízdní řády jsou v IDS JMK koordinovány tak, aby na sebe linky v maximální možné míře vzájemně navazovaly. Pokud je to v jízdním řádu vyznačeno, řidiči mají povinnost vzájemně na přípoje vyčkat a nechat přestoupit cestující. Výrazně se tak zlepšuje možnost cestování za prací, do škol nebo za zábavou i do řady dalších směrů, kde není zavedena přímá linka.
Zlepšení služeb
Zavedení IDS JMK umožnilo zajistit srovnání úrovně poskytovaných dopravních služeb na obsluhovaném území. Všichni dopravci jsou povinni dodržovat jednotné standardy poskytovaných služeb.
Zlepšení informovanosti
V celém IDS JMK platí jednotná informační telefonní čísla, kde se můžete obracet se svými dotazy a podněty, případně můžete linky využít i pro podání stížnosti.

Stručný popis IDS JMK

Dopravní síť IDS JMK
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje zahrnuje celé území a všechny obyvatele Jihomoravského kraje. Na území obsluhovaném IDS JMK se mohou všichni cestující přepravovat za stejných podmínek řídících se Tarifem a Smluvními přepravními podmínkami IDS JMK. Mohou cestovat všemi tramvajovými, trolejbusovými a autobusovými linkami zahrnutými do IDS JMK a všemi osobními a spěšnými vlaky a vybranými rychlíky v tarifně zaintegrovaných úsecích tratí Českých drah.
Tarifní zóny
zony (1K) Území IDS JMK je členěno do tzv. tarifních zón. Jádrem tarifního systému jsou zóny 100 a 101, které pokrývají území města Brna. S nimi sousedí další zóny tvořené obvykle několika obcemi nebo velkým městem. Toto řešení výrazně zpřehledňuje a urychluje odbavení cestujících. Ti nyní předem podle počtu projetých zón přesně zjistí, kolik zaplatí za jakoukoli cestu po území IDS JMK.
Označení linek IDS JMK
Všechny linky v IDS JMK mají své provozní číselné označení. U většiny mimobrněnských autobusových linek je třímístné, tramvaje, trolejbusy a autobusy jezdící převážně po území města Brna mají označení jen jedno a dvoumístné. Již podle čísla linky může cestující o dané lince získat základní informace. Pokud je její číslo menší než 100, jedná se o linku provozovanou především na území města Brna. Pokud se pohybuje mezi 150 a 200, jde o tzv. tangenciální linku, která spojuje významné obce v regionu. Linky s čísly 200 a více obvykle spojují obce s regionálními centry. Vlakové linky nesou označení začínající písmenem S (zpravidla osobní vlaky) a R (zpravidla spěšné vlaky a rychlíky).
Označení vozidel
neutralni (1K)Všichni dopravci IDS JMK dodržují standardy určující, jakými informacemi musí být každé jejich vozidlo vybaveno. Cestující tak vždy na určitém typu vozidla najde informace o čísle linky, směru jízdy, zastávkách, tarifu a podmínkách přepravy na stejném místě. Tramvaje, trolejbusy i autobusy musí být povinně vybaveny v horní části čela vozidla číslem linky, trasou a konečnou stanicí linky jednotného vzhledu. Tytéž informace musí mít umístěny na té straně vozidla, kde se nacházejí v daném směru jízdy otevírané dveře. V zadní části vozidla se nachází tabule s číslem linky. Uvnitř vozidla musí být vyvěšen minimálně plán sítě linek IDS JMK, Smluvní přepravní podmínky a Tarif IDS JMK. Cílem společnosti KORDIS JMK je neustále zlepšovat kvalitu a vybavení provozovaných vozidel. V mnoha z nich se proto cestující mohou setkat s nepovinným nadstandardním vybavením, jako jsou například elektronická tabla znázorňující číslo linky a směr jízdy nebo třeba i s akustickým hlášením zastávek.

Jízdenky v IDS JMK

smich (1K)Jednou z výhod IDS JMK je možnost cestovat s jedinou jízdenkou bez nutnosti kupovat si při přestupech další. V IDS JMK existuje široká škála různých druhů jízdenek. Každý cestující si tak může najít jízdní doklad, který mu nejvíce vyhovuje. V zásadě je lze rozdělit na jízdenky jednorázové, předplatní přenosné, předplatní nepřenosné a univerzální. Podle toho, zda je s nimi možno přestupovat, se jízdenky dělí na přestupní a nepřestupní. Jízdenky určené pro dospělé starší 15 let jsou základní, jízdenky pro děti do 15 let, spoluzavazadla a psy jsou zlevněné. Zlevněné jízdenky mohou za podmínek uvedených v Tarifu využít i studenti do 26 let a důchodci.
Jednorázová jízdenka
oznacovac (1K) Jednorázová jízdenka slouží pouze pro jednu cestu. Po jejím označení v označovači nebo vydání strojkem u řidiče (na autobusových linkách vybavených elektronickou pokladnou) tato jízdenka platí v tolika zónách a po tak dlouhou dobu, jak je na ní vyznačeno. Cestující ve městě Brně se nejčastěji setkají s jednorázovými jízdenkami kupovanými v předprodeji (v trafikách, automatech), případně s příplatkem u řidiče. Tyto jízdenky, které prodávají pokladny Českých drah, jsou vzhledově podobné jízdenkám Dopravního podniku města Brna a stávají se platnými teprve po jejich označení v označovači. Mimobrněnští cestující mohou tyto jízdenky používat také. Ve většině linek mimo Brno však zůstává zachován i stávající systém prodeje jízdenek u řidiče. Cestující řidiči sdělí svou cílovou stanici nebo zónu a ten mu prodá patřičnou jízdenku. Se všemi přestupními jednorázovými jízdenkami může v rámci jejich platnosti cestující libovolně přestupovat na tramvajové, trolejbusové a autobusové linky IDS JMK a na osobní, spěšné vlaky a vybrané rychlíky v tarifně zaintegrovaných úsecích Českých drah. Speciálními případy jednorázových jízdenek jsou jízdenky nepřestupní.
Předplatní jízdenky
prukazka (1K) Při koupi předplatní jízdenky zaplatí cestující jenom jedenkrát a po celou dobu její platnosti pak může bez omezení cestovat všemi spoji v zónách, pro které je vydána. Předplatní jízdenka se skládá ze dvou částí - průkazky a kupónu. K vydání průkazky je potřeba podobenka formátu 3,5 × 4,5 cm. K průkazce si cestující kupují postupně kupóny. Výhodou předplatní jízdenky je její cena. Vyplatí se ji koupit už tehdy, pokud cestujete mimo svůj domov alespoň sedmnáctkrát za měsíc. Běžný pracující člověk jezdící do zaměstnání tak měsíčně ušetří jízdné za celý jeden týden a navíc získá možnost se zdarma přepravovat i o víkendech a třeba i několikrát denně. Cena předplatních jízdenek se liší podle toho, pro které zóny jsou vydány. Ceny jízdenek pro zóny 100 a 101 (město Brno) v kombinaci s dalšími mimobrněnskými zónami jsou mírně odlišné od cen jízdenek, které nejsou vydány současně pro zóny 100 a 101. Cestující dojíždějící z mimobrněnských oblastí pouze do okrajových částí Brna, kteří si dříve kupovali předplatní jízdenku pro celé území města, nyní mají možnost cestovat ještě výhodněji. Mohou si totiž zakoupit jízdenku pouze pro kombinaci mimobrněnských zón a brněnské okrajové zóny 101 (resp. 100). Pro cestující na velmi krátké vzdálenosti mimo zóny 100 a 101 (město Brno) je zavedena úseková a dvouúseková předplatní jízdenka platná pouze v autobusech mimo zóny 100 a 101 na vzdálenost jednoho, resp. dvou úseků vyznačených v jízdních řádech. Předplatní jízdenky přenosné s dobou platnosti 24 hodin, 5, 14 a 30 dnů umožňují cestovat v zónách 100 a 101 od označení po dobu na nich uvedenou. Vhodné jsou zejména pro cestující, kteří nevlastní předplatní jízdenku nepřenosnou a vědí, že budou po městě Brně hodně cestovat. Existují rovněž jízdenky s dobou platnosti 24 hodin, které lze použít ve vybraných zónách turistických oblastí, ve všech zónách mimo 100+101 a v celém IDS JMK.
Univerzální jízdenka
Univerzální jízdenka dokáže zastoupit většinu jednorázových jízdenek. Je určena především pro cestující, kteří využívají IDS JMK pro nepravidelné cesty anebo jezdí přes velký počet zón. Univerzální jízdenka se skládá z celkem 24 polí. Při zahájení cesty si cestující zjistí, přes kolik zón pojede, a podle návodu na zadní straně jízdenky označí příslušné pole jízdenky.
Prodej jízdenek
Prodej jízdenek IDS JMK zajišťují řidiči, prodejní místa, prodejní střediska a informační a prodejní centra. U řidičů lze zakoupit pouze jednorázové jízdenky pro jednu jízdu (u linek s číslem menším než 100 omezený sortiment s příplatkem). Prodejní místa (nejčastěji trafiky) prodávají jednorázové jízdenky a přenosné předplatní jízdenky. Nepřenosné předplatní jízdenky neprodávají. Prodejní střediska (většina železničních zastávek a stanic s pokladnami) prodávají jednorázové i předplatní jízdenky. Informační a prodejní centra zajišťují nejen prodej kompletního sortimentu jízdních dokladů, ale poskytují navíc i podrobné informace a rady týkající se IDS JMK.

Výhody pro cestující

Výhody pro cestující v Brně
Zavedení IDS JMK se obyvatel města Brna výrazně nedotklo. Většina linek stejně jako systém jednorázových i předplatních jízdenek totiž zůstala v principu zachována. salina (1K) Za asi největší změnu lze považovat rozšíření možnosti cestovat po městě Brně v rámci jedné jízdenky, a to jak jednorázové, tak i předplatní, nejen tramvajemi, trolejbusy a všemi linkami autobusů jezdících v rámci IDS JMK, ale navíc i osobními a spěšnými vlaky a vybranými rychlíky. Do systému IDS JMK jsou zapojeny všechny železniční stanice ležící na území města, lze je tedy velmi dobře využívat zejména pro přesuny po městě na větší vzdálenosti. Tuto možnost oceňují zejména obyvatelé z oblasti chrlického nádraží, dolní části Řečkovic, okolí královopolského nádraží a zaměstnanci průmyslové zóny ve Slatině. Ze všech těchto oblastí se do centra města dostanou rychleji a pohodlněji než dříve. Další výhodou je možnost výhodněji cestovat mimo území města. Vzhledem k tomu, že v rámci IDS JMK platí ve všech osobních a spěšných vlacích jízdenky IDS JMK, nemusí Brňané při svých rekreačních cestách těmito typy vlaků platit za úseky, které ujedou v rámci platnosti svých jízdenek.
Výhody pro cestující v regionu
bus (1K) Občanům měst a vesnic ležících v zaintegrovaném území přináší IDS JMK určité změny při plánování jejich cest. Až dosud byli obvykle odkázáni na jeden spoj, kterým v ranních hodinách odjeli do zaměstnání a odtud odpoledne opět zpátky. Po zavedení IDS JMK se zvýšil počet spojů, které mohou využít. V důsledku zlepšení pravidelnosti jejich odjezdů a zajištění vzájemných návazností získali možnost cestovat do mnohem více směrů než dosud. Zvýšení počtu spojů o večerních hodinách a o víkendu jim umožňuje pohodlně cestovat nejen do práce, ale i za nákupy, kulturou i zábavou. Vzhledem k tomu, že jízdní řády jsou konstruovány, vydávány a kontrolovány jednotně, mají všechny obdobný vzhled. Tím se výrazně zvyšuje jejich přehlednost a srozumitelnost. Všichni pravidelní cestující ocení možnost zakoupit si předplatní jízdenku. Nejen, že výrazně urychlí jejich nástup do vozidel a odstraní problémy s každodenním placením jízdného, ale navíc velký podíl cestujících zaplatí za cestu méně než dosud. Zejména se to týká pracujících a studentů, kteří každodenně dojížděli do Brna a nejprve platili cestu ve svém regionálním spoji a následně si ještě kupovali předplatné na brněnskou dopravu.

Další informace

Nástup do vozidel IDS JMK
Nástup všemi dveřmi:
 • vlaky
 • tramvaje a trolejbusy
 • autobusy s číslem linky do 99 na území města Brna
 • autobusy s číslem linky 100 a výše na území zón 100 a 101 ve směru do města Brna
Nástup pouze předními dvěřmi:
 • autobusy mimo zóny 100 a 101
 • autobusy s číslem linky 100 a výše na území zón 100 a 101 ve směru z města Brna
Přepravní kontrola
Vzhledem k tomu, že se mezi cestujícími vyskytují i někteří jedinci, kteří nejsou ochotni za služby poskytnuté IDS JMK platit, je nezbytné provádět kontrolu platnosti jízdních dokladů. vlak (1K) Pracovník přepravní kontroly v tramvajích, trolejbusech a autobusech IDS JMK je povinen se při kontrole prokázat kontrolním průkazem nebo odznakem. Řidič vozidla se žádným průkazem ani odznakem neprokazuje. Ve vlacích přepravní kontrolu provádí průvodčí případně revizor dle příslušných drážních předpisů. Výše přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu a za porušení SPP se stanovuje na 1500 Kč. V případě, že cestující uhradí přirážku k jízdnému na místě v hotovosti nebo do 5 následujících pracovních dní po zjištění, snižuje se přirážka na 800 Kč. Způsob úhrady přirážky k jízdnému stanovuje subjekt, který provádí přepravní kontrolu. O způsobu úhrady je v případě udělení přirážky k jízdnému povinen cestujícího informovat. Nemá-li cestující při kontrole u sebe platnou průkazku s kupónem, vydanou dopravci v systému IDS JMK, ale do pátého pracovního dne ode dne kontroly se jimi prokáže ve vybraných pokladnách subjektu, který provedl přepravní kontrolu, zaplatí pouze částku 50 Kč, a to tehdy, uhradí-li tuto částku současně s prokázáním skutečnosti, že byl v době kontroly držitelem platného jízdního dokladu. Případné uhrazené jízdné se nevrací. Pokud cestující nemá na průkazce nebo kupónu vydanými dopravci v IDS JMK vyplněné některé údaje, ale do pátého pracovního dne ode dne kontroly u přepážky vybraných pokladen subjektu, který provedl přepravní kontrolu, chybějící údaje doplní, zaplatí pouze částku 50 Kč, a to tehdy, uhradí-li tuto částku současně s doplněním údajů.
Rozvoj IDS JMK
Společnost KORDIS JMK naplnila rozhodnutí Jihomoravského kraje i Statutárního města Brna, aby v co nejkratší době zavedla IDS JMK na celém území kraje. V budoucnu budeme připravovat nová výběrová řízení na provozovatele linek IDS JMK.
Informace o IDS JMK
Informační telefon: +420 5 4317 4317
V provozu: 0:00-24:00 hod.
Internet: www.idsjmk.cz
Informační a prodejní centra
Zajišťují informování cestujících o IDS JMK a prodej jízdních dokladů:
 • Brno - Novobranská (budova DPMB, a. s.)
 • Brno - Hlavní nádraží (prostor železniční stanice)
Dopravci IDS JMK
V IDS JMK je začleněno celkem 24 dopravců.

Železniční dopravu zajišťují:
 • České dráhy, a.s.
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • Regiojet a.s.
Dopravu na území města Brna zajišťuje především:
 • Dopravní podnik města Brna, a.s.
Dopravu na regionálních autobusových linkách zajišťuje:
 • ADOSA a.s.
 • ARRIVA MORAVA a.s.
 • DOPAZ s.r.o.
 • BDS-BUS
 • BORS Břeclav a.s.
 • BORS BUS s.r.o.
 • ČAD Blansko a.s.
 • ČSAD Brno holding, a.s.
 • ČSAD Hodonín a.s.
 • ČSAD Kyjov Bus a.s.
 • ČSAD Tišnov, spol. s r.o.
 • Dopravní podnik města Brna
 • FTL - First Transport Lines
 • ICOM transport a.s.
 • SEBUS s.r.o.
 • Tourbus, a.s.
 • TRADO-BUS, s.r.o.
 • VYDOS BUS a.s.
 • ZDAR, a.s.
 • Zlatovánek spol.s r.o.
 • Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 30.06.2020
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
[email protected]
KORDIS JMK je členem:
EDITS
KORDIS JMK se účastní následujících projektů EU:
CENTROPE
kudyznudy.cz
Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje