Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
info@kordis-jmk.cz
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Jak strávíte nebo jste strávili týden se státními svátky na začátku července?
Neberu si dovolenou, budu chodit do práce
Vyberu si dovolenou aspoň na pár dnů
Jedu na celý týden pryč do zahraničí
Jedu na celý týden pryč po ČR
Strávím týden na chatě, u známých či rodiny
Zůstávám doma
Vlastníte aspoň jednu platební kartu?
Ano
Ne
Jak často platíte s bezdotykovou platební kartou?
Častěji než 7x týdně
3 až 7x týdně
Méně často
Vůbec
Jaké jízdenky nejčastěji používáte?
Předplatní
Jednorázové
Mám právo na bezplatnou dopravu
Kolik je vám roků?
Do 20 let
21 až 35 let
36 až 50 let
50 až 70 let
více než 70 let
Jste muž či žena?
Muž
Žena
Celkem hlasovalo 1040 osob.

Novinky a změny v dopravě


Předčasné ukončení výluky v Kuřimi

Vážení cestující,

výluka v Kuřimi bude ukončena 25. 7. 2016.

Od úterý 26. 7. 2016 dochází ke změnám jízdních řádů dotčených linek. Budou platit původní předvýlukové jízdní řády.

Ruší se speciální výluková linka 305.

Jizdní řád linky S3 zůstává v platnosti.


Změny jízdních řádů - výluka vlaků v Brně

Od 28. 7. 2016 do 27.8. 2016 budou na linkách S2, R2, S3, R3, S6 a R6 platit nové výlukové jízdní řády.

 


Výluka na linkách R4 a S4 (Brno - Zastávka u Brna - Okříšky)

Od 29. 7. 2016 od 0:00 do 12. 8. 2016 do 15:10 hodin proběhne výluka v úseku (Brno -) Zastávka u Brna – Náměšť n. Osl.  Krahulov.

Vlaky na lince S4 budou v úseku Zastávka u Brna – Krahulov a opačně nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Vlaky na lince R4 budou v úseku Brno hl.n. – Okříšky a opačně nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční stanici Rapotice. Přestup mezi NAD a autobusy linek 430 budou probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Rapotice, škola“.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Brno hl. n. – před staniční budovou u viaduktu Křenová
Zastávka u Brna – před staniční budovou na zastávce IDS JMK „Zastávka, žel. st.“
Vysoké Popovice – v obci, na autobusové zastávce "Vysoké Popovice"
Rapotice – v obci, na ulici Hlavní na zastávce autobusů IDS JMK „Rapotice, škola“
Kralice nad Oslavou – v obci, na ulici Třebíčská na autobusové zastávce "Kralice nad Osl."
Náměšť nad Oslavou – před staniční budovou


Doprava na Kuřimsku od 4. 7. 2016 (linky N91, 301, 302, 305, 310, 312, 314)

Od pondělí 4. 7. 2016 do pondělí 25. 7. 2016 bude probíhat oprava komunikace silnice I/43 od křižovatky Kuřim, Prefa po Českou.

S ohledem na očekávané dopravní koplikace v celé oblasti dochází k následujícím změnám:

Spoj linky N91 s odjezdem v noci před nepracovním dnem v 1:00 hod. od Hlavního nádraží v Brně bude veden ze zastávky Česká, Hlavní přes zastávku Česká, křižovatka, dále po silnici I/43 přes zastávku Kuřim, Podlesí, rozc a dále přes zastávky Kuřim, Prefa, rozc.; Kuřim, TOS; Kuřim, poliklinika; Kuřim, kulturní dům; Kuřim, žel.st. a Kuřim, sokolovna do zastávky Kuřim, Díly pod Sv. Jánem, kde bude ukončen.  

Linka 301 pojede ve směru do Brna mezi zastávkami Kuřim, rozc.2.0 a Brno, Královo Pole, nádraží odklonem po silnicích II/386 a II/385 přes centrum Kuřimi, dále směrem na obec Česká u Brna, kde se opět napojí na silnici I/43 a dále pokračuje po své trase. Jízdou po odklonové trase vynechá zastávku Kuřim, Podlesí, rozc. V opačném směru je linka vedena po své pravidelné trase.

Vybrané spoje linek 302 a 312 budou v pracovních dnech zrušeny v úseku Kuřim, žel. st. – Kuřim, TOS / Kuřim, TE / Kuřim, Prefa a zpět, některé spoje těchto linek budou vedeny v úseku Kuřim, TOS – Kuřim, žel.st. (pouze v tomto směru) o 6 minut dříve oproti běžnému JŘ.

Pro rychlé spojení místní části Kuřim, Podlesí s centrem Kuřimi (resp. přestupním terminálem Kuřim, žel.st.) bude zřízena nová výluková linka 305, která pojede ze zastávky Kuřim, Podlesí, Pramen rovně přes křižovatku se silnicí I/43, dále po cyklostezce do Kuřimi po ulicích Pod Zárubou, Komenského, Dr. Vališe, kde ukončí svou jízdu. V opačném směru bude vedena ulicemi Dr. Vališe, Legionářskou, Havlíčkovou, Komenského, Pod Zárubou a po cyklostezce zpět na Podlesí. Na trase této linky vzniknou nové zastávky Kuřim, Na Záhoří; Kuřim, Pod Zárubou a Kuřim, Dr. Vališe (viz plánek). Mezi zastávkami Kuřim, Dr. Vališe a terminálem Kuřim, žel.st. je vazba pěším přesunem podchodem pod nádražím.

Linka 310 bude vedena ve dvou základních segmentech:

 • okružní spoje po trase Kuřim, Podlesí, Pramen – Kuřim, TOS – Kuřim, žel.st. – Česká, křiž. – Kuřim, Podlesí, Pramen; u těchto spojů je nově zavedena přestupní návaznost z linek 41 a S3 v zastávce Česká, křižovatka;
 • spoje v úseku Kuřim – Česká – Lelekovice – Vranov a zpět;

Vybrané spoje linky 314 ve směru do Tišnova (po 6. a 18. hodině) mohou být v případě zvýšeného provozu v centru Kuřimi vedeny alternativní odklonovou trasou přes Lipůvku, Nuzířov a Malhostovice (tzn. od zastávky Kuřim, TOS po trase linek 152, 162 a 313 do Lipůvky, dále po trase linky 320 do Malhostovic a po trase linky 311 k zastávce Čebín, rozc. (na hlavní silnici) a dále po své pravidelné trase – viz plánek). Na této objízdné trase linka 314 všechny nácestné zastávky projíždí a zastaví až na svých pravidelných zastávkách dle výlukového JŘ. Zároveň tak budou vynechány zastávky Kuřim, poliklinika; Kuřim, kulturní dům a Kuřim, zámek. V případě, že by jízda touto alternativní trasou byla kontraproduktivní vzhledem k aktuální dopravní situaci (např. kolony i ve směru na Lipůvku; centrum Kuřimi bez větších kolon), pojedou uvedené spoje po pravidelné trase včetně obsloužení příslušných zastávek.

Po dobu výluky bude v ranní špičce pracovních dnů posílena linka S3 vloženými spoji na trase (Tišnov –) Kuřim – Brno-Královo Pole a zpět. Tyto vložené spoje mají ve stanici Kuřim prodlouženou čekací dobu na autobusy regionální dopravy.

 

Změna zastávek:

 • Kuřim, Podlesí, rozc. (směr Brno): bez obsluhy;
 • Kuřim, poliklinika (směr Kuřim):bez obsluhy vybranými spoji linky 314;
 • Kuřim, kulturní dům (směr Kuřim): bez obsluhy vybranými spoji linky 314;
 • Kuřim, zámek (směr Tišnov): bez obsluhy vybranými spoji linky 314.


Vlakové výluky v Brně - aktualizace na linkách S3 a R3

Od 27. 6. 2016 od 0:00 nepřetržitě do 27. 7. 2016 do 24:00 hodin budou na linkách S3 a R3 platit nové výlukové jízdní řády.

Osobní vlaky linky S3 ze Žďáru nad Sázavou a Tišnova jedou z Brna-Židenic po objízdné trase přímo do stanice Modřice a vynechají tak stanici Brno hlavní nádraží. Náhradní doprava do stanice Brno hlavní nádraží je zajištěna tramvajovou linkou P6 vedenou v trase Královo Pole, nádraží – Moravské náměstí – Hlavní nádraží. V Modřicích bude možný přestup na osobní vlaky jedoucí do Vranovic a Břeclavi.

Osobní vlaky linky S3 od Břeclavi a Vranovic pojedou do Brna hlavního nádraží. Vlaky jedoucí do Tišnova a Žďáru nad Sázavou jsou po dobu výluky výchozí z Modřic a z důvodu jejich jízdy po objízdné trase do stanice Brno-Židenice, vynechají stanici Brno hlavní nádraží. Náhradní doprava z Brna hlavního nádraží do stanice Brno-Královo Pole je zajištěna tramvajovou linkou P6 vedenou v trase Hlavní nádraží – Moravské náměstí – Královo Pole, nádraží. V Modřicích bude možný přestup z osobních vlaků od Břeclavi a Vranovic do osobních vlaků směr Tišnov.

V úseku Brno hl.n. – Modřice - Hrušovany u Brna – Vranovice a opačně nejedou vlaky:
S3/4921, 4923, 4925, 4929, 4941, 4943, 4945, 4947, 4653, 4922, 4924, 4650, 4652, 4654, 4940, 4942.

POZOR: Většina vlaků linky R3 odjíždí z Brna hl.n. dříve a přijíždí do Brna hl.n. později.


Omezení obsluhy Želetic

Od pátku 22. 7. 2016 od 12:00 hodin do pondělí 25. 7. 2016 do 12:00 hodin všechny spoje linky 158 nebudou dělat závlek v obci Želetice k zastávce Želetice, Jednota.

Víkendová výluka na linkách 252 a 253

Od 23. 7. 2016 do 24. 7. 2016 bude probíhat výluka v na linkách 252 a 253.

Linka 252 mezi zastávkami Sudice, samota a Sudice, zastávka pojede přímo bez zajíždění do Boskovic, Bačova, rozc. 0.5 dle výlukového jízdního řádu.

Vybrané spoje linky 253 pojedou mezi zastávkami Letovice, Podolí a Vísky zajížďkou přes Boskovice, Bačov, rozc. 0.5 dle výlukového jízdního řádu.

Tarifní pokyny: cestujícím jedoucím z/do Boskovic, Bačova jsou uznávány předplatní dvouúsekové jízdenky pro jízdu přes Letovice, Podolí.


Výluka u Velkého Dvora (linky 164 a 108)

Od neděle 17. 7. do neděle 18. 09. 2016 bude probíhat výluka na linkách 164 a 108.

Linka 164 pojede pouze ve směru Pohořelice – Přibice v úseku Pohořelice, náměstí – Pohořelice, Velký Dvůr jednosměrně odklonem ulicí Dlouhou v Pohořelicích a po silnici III/41622 se závlekem po silnici II/381 k zastávce „Pohořelice, Velký Dvůr“. V opačném směru z Přibic přes Velký Dvůr do Pohořelic pojede linka 164 po své trase. Spoje 4, 42, 152 pojedou již ze zastávky „Pohořelice, průmyslová zóna jih“ přes zastávku „Pohořelice, MěÚ“ do zastávky „Pohořelice, náměstí“ a dále po odklonové trase.

Linka 108 (expresní spoje) pouze ve směru Brno – Znojmo pojede na obchvatu Pohořelic po objízdné trase bez vlivu na jízdní řád.

Změna zastávek: Zastávky „Pohořelice, průmyslová zóna jih“ a „Pohořelice, MěÚ“ pouze ve směru Přibice – Vranovice budou kromě spojů 4, 42, 152 bez obsluhy linkou 164. Spoje 4, 42, 152 obslouží tyto zastávky z označníku v opačném směru. Zastávka „Pohořelice, Velký Dvůr rozc.“ pouze ve směru Přibice – Vranovice bude bez obsluhy linkou 164.


Změna tras linek 804 a 805 - Oblekovice

Od 18. 7. 2016 do 11. 8. 2016 budou linky 804 a 805 od zastávky Dukelská, u mostu odkloněny obousměrně do zastávky Oblekovice, Casino. Zastávky Oblekovice, rest. a Oblekovice, točna nebudou obsluhovány.

Výluka na lince 585

Od pátku 1. 7. do středy 31. 08. 2016 pojede linka 585 z Valtic do Mikulova v úseku Sedlec, sídliště – Mikulov, Na Mušlově rozc. jednosměrně odklonem po silnicích III/41410 – III/42124.

V opačném směru z Mikulova do Valtic pojede po své trase.

Změna zastávek: Zastávka „Sedlec, pošta“ pouze ve směru Mikulov bude přesunuta na místní komunikaci směr Obecní úřad u restaurace – dům č. p. 76


Výluka na lince 420

Od 2. 7. 2016 do 31. 10. 2016 pojede linka 420 mezi zastávkami Velká Bíteš, Košíkov a Velká Bíteš, nám. odklonem po místní komunikaci kolem průmyslové zóny (silnice III/3991, II/399, I/37) a po ulicích Kpt. Jaroše a Pod Hradbami.

Neobsluhované zastávky:
Velká Bíteš, ropovod
Velká Bíteš, Hybešova


Pokračování výluky mezi Lednicí a Podivínem

Od středy 1. 7. 2016 bude pokračovat další etapou výluka mezi Lednicí a Podivínem na Břeclavsku

Linka 555 pojede po své standardní trase, pouze dojde k navýšení jízdní doby z důvodů zdržení mezi Lednicí a Podivínem v obou směrech kvůli umístění přenosných semaforů na opravovaném úseku silnice II/422.

Kvůli tomuto se mění jízdní řády linek 540, 550, 555, 570.


Tarifní informace: Jednorázové jízdenky 10-minutové budou vydávány a uznávány v úseku Lednice – Podivín.


Výluka tramvají na ulici Husova

Z důvodu rekonstrukce bude od 1. července do 31. srpna 2016 uzavřena část ulice Husovy v úseku mezi Šilingrovým náměstím a Novými sady.

Linka 12 pojede mezi zastávkami Česká (ve směru do Komárova přeložena do ulice Joštovy k zastávkám linek 3, 4, 5, 6 a 11) a Hlavní nádraží (přeložena na 1. a 2. kolej) obousměrně odklonem přes zastávky Náměstí Svobody a Zelný trh. Neobslouží tak zastávky Šilingrovo náměstí a Nové sady

Noční autobusové linky N89 a N95 pojedou od noci 30. 6. / 1. 7. mezi zastávkami Komenského náměstí a Hlavní nádraží obousměrně odklonem přes zastávku Česká (v ulici Joštově) a dále bez zastavení ulicí Rooseveltovou k Hlavnímu nádraží. Vynechají tak zastávku Šilingrovo náměstí.

Noční autobusové linky N92 a N93 pojedou od noci 30. 6. / 1. 7. mezi zastávkami Česká a Hlavní nádraží obousměrně odklonem bez zastavení ulicí Rooseveltovou. Vynechají tak zastávku Šilingrovo náměstí.

Linka N99 pojede od noci 30. 6. / 1. 7. mezi zastávkami Šilingrovo náměstí (přeložena do ulice Pekařské) a Hlavní nádražíjede obousměrně bez zastavení odklonem ulicemi Pekařskou, Leitnerovou a Hybešovou.

Dočasně je změněno řazení následujících nočních linek na spojení u hlavního nádraží:
N89 směr Kníničky pod smyčkou trolejbusů
N92 směr Bystrc, Černého ve smyčce trolejbusů
N93 směr Komín, sídliště ve smyčce trolejbusů
N95 směr Kamenný vrch pod smyčkou trolejbusů

Změny zastávek:
• Česká
   - pro linku 12 ve směru k Hlavnímu nádraží přeložena do ulice Joštovy k zastávkám linek 3, 4, 5, 6 a 11;

• Hlavní nádraží
   - změna řazení některých nočních linek (viz informace výše);

• Nové sady
   - bez obsluhy linkou 12;

• Šilingrovo náměstí
   - bez obsluhy linkou 12
   - bez obsluhy nočními linkami N89, N92, N93 a N95
   - pro linku N99 přeložena do ulice Pekařské.


Výluka na ulici Cejl

Z důvodu rekonstrukce je od 1. července do 31. srpna 2016 zcela uzavřena ulice Cejl.

Linka 2 pojede mezi zastávkami Malinovského náměstí (přeložena do ulice Rooseveltovy) a Vojenská nemocnice odklonem přes zastávky Moravské náměstí, Náměstí 28. října, Dětská nemocnice a Jugoslávská. Vynechá tak zastávky Körnerova a Tkalcovská.

Linka 4 pojede mezi zastávkami Malinovského náměstí (přeložena do ulice Rooseveltovy) a Trávníčkova odklonem přes zastávky Moravské náměstí, Náměstí 28. října, Dětská nemocnice a Jugoslávská. Vynechá tak zastávky Körnerova a Tkalcovská.

Linka 11 pojede v pracovní dny, kdy je vedena až do zastávky Čertova rokle, mezi zastávkami Česká a Jugoslávská odklonem přes zastávky Moravské náměstí, Náměstí 28. října a Dětská nemocnice. Vynechá tak zastávky Malinovského náměstí, Körnerova a Tkalcovská. V nepracovní dny do ukončení výluky Minská – Horova (předpoklad do 31. 7.) obslouží celou svoji aktuální víkendovou trasu Rakovecká – Česká - Malinovského náměstí.

Náhradní doprava:

Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x4 po trase Jugoslávská (zastávky před i za křižovatkou s ul. Merhautovou) – Tkalcovská (přeložena do ulice Bratislavské) – Körnerova (přeložena do ulice Bratislavské) – Malinovského náměstí (nástupní zastávka u paláce Morava) – Radlas (v ulici Plynárenské nahrazuje zastávku Körnerova) – Tkalcovská – Jugoslávská (zastávky před i za křižovatkou s ul. Merhautovou).

Noční autobusové linky N94, N97 a N99 pojedou od noci z 30. 6. / 1. 7.  po shodné trase a zastávkách jako linka x4, tj. ve směru k Hlavnímu nádraží odklonem ulicí Bratislavskou, ve které obslouží přeložené zastávky Tkalcovská a Körnerova, v opačném směru ulicemi Koliště, Křenová, Špitálka a Plynárenská, ve které zastaví na zastávce Radlas. Zastávku Malinovského náměstí obslouží všechny tři linky v nepřeložené poloze.

Změny zastávek:
• Körnerova
   - zastávky v ulici Cejl po dobu výluky BEZ OBSLUHY
   - pro autobusy linek x4, N94, N97 a N99 přeložena ve směru do centra do ulice Bratislavské a ve směru z centra ji nahradí zastávka Radlas v ulici Plynárenské;
• Malinovského náměstí
   - po dobu výluky v pracovních dnech bez obsluhy linkou 11
   - pro linky 2 a 4 přeložena do ulice Rooseveltovy k zastávkám linky 1
• Tkalcovská
   - bez obsluhy linkami 2, 4 a 11
   - pro autobusy linek x4, N94, N97 a N99 ve směru na Malinovského náměstí přeložena do ulice Bratislavské.

 


Výluka na lince 64

Z důvodu stavebních prací budou od pátku 1. července 2016 do ukončení prací (předpoklad 31. října 2016) neprůjezdné ulice Jílkova a Dulánek.

Linka 64 pojede v obou směrech odklonem ulicí Klíny a vynechává tak zastávky Buzkova a Mošnova.

Změny zastávek:
• Buzkova
   - bez obsluhy linkou 64;
• Mošnova
   - po dobu výluky BEZ OBSLUHY.


Výluka tramvají do Bystrce - linka 1

Z důvodu výměny kolejových objektů bude od 1. července do 31. srpna 2016 vyloučen provoz tramvají v úseku Přístaviště – Ečerova.

Linka 1 bude ukončena ve smyčce Rakovecká a neobslouží tak zastávky Kubíčkova, Ondrouškova a Ečerova.

Náhradní dopravu ve vyřazeném úseku zajistí linky 52 a posílená linka 54. Přestup mezi tramvajemi a autobusy je zajištěn v zastávce Zoologická zahrada! 

Změny zastávek:
• Kubíčkova
   - bez obsluhy linkou 1
   - náhradou lze využít linku 54 obsluhující zastávky v ulici Páteřní
• Ondrouškova, Ečerova
   - bez obsluhy linkou 1
   - náhradou lze využít linky 52 a 54 obsluhující zastávky v ulici Vejrostově, případně linku 50 ze zastávky Adamcova. 


Výluka mezi Blanskem a Klepačovem na lince 223

Od 27. 6. 2016 do přibližně 15. 10. 2016 bude probíhat výluka na autobusové lince 223 mezi Blanskem a Klepačovem z důvodu opravy komunikace.

Na lince 223 bude platit výlukový jízdní řád.

Spoje linky 223 v úseku Blansko, aut. st. až Blansko, Klepačov bude zajišťovat minibus. Cestující z/do Klepačova si na autobusovém stanovišti pokračující dále si přestoupí do náhradního autobusu.

Jízdenky: cestujícím jedoucím z/do Klepačova do/z centra Blanska jsou uznávány
úsekové jízdenky jako přestupní na linkách 222 a 223, s platností 45 minut od vydání.

 


Návrh železničního jízdního řádu 2016/2017 pro tratě v JMK

Vážení cestující,

od 11. 12. 2016 budou platit nové jízdní řády na železnici.

Níže naleznete odkazy na návrh JŘ 2016/2017 a posilové vlaky pro tratě v Jihomoravském kraji.

Návrh žel. jízdního řádu 2016/2017

Letní vlakové výluky v Brně

Vážení cestující,

od 11. 6. do 11. 9. 2016 budou v Brně a jeho okolí probíhat nutné výluky na železnici.
Výluky se dotýkají téměř všech vlakových linek.

Jízdní řády budou postupně uveřejňovány na webu. Sledujte aktuální situaci a využívejte vyhledávač spojení nebo mobilní aplikaci IDS JMK Poseidon.

Kompletní informační leták ke stažení

Jízdní řády:

R2, S2, R3, S3, 6, P6, S6, R6, 73, ExPP, 109, 151, 202, 509, 610, 611, 612 

Přehled hlavních změn:

S2   Brno - Sokolnice-Telnice - Křenovice
Vlaky S2 nepojedou v úseku Brno hl. n. – Brno-Chrlice, vybrané vlaky pak nepojedou ani v úseku Brno-Chrlice – Sokolnice-Telnice.

Náhradní doprava bude po celou dobu výluky zabezpečena takto:
• ze stanice Sokolnice-Telnice budou do Brna hl. n. (Uhelná) prodlouženy autobusy 610, 611 a 612. Cestou zastaví pouze na zastávce Brno, Hanácká;
• v úseku Brno-Chrlice – Brno hl. n. (Uhelná) pojedou bez zastavení autobusy xS2, které budou v Brně-Chrlicích navazovat na vlaky S2 do/z Křenovic hor. n.;
• z Brna-Chrlic bude do Brna hl. n. (Uhelná) navíc prodloužena i autobusová linka 509.


V období od 4. 7. do 18. 7. nepojedou vlaky ani v úseku Brno-Chrlice – Křenovice hor.n. a budou nahrazeny protaženou autobusovou linkou xS2.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


S2   Brno - Blansko
Od 11. 6. do 11. 9. budou zrušeny vlaky doplňkového taktu. Ostatní vlaky S2 jedou bez omezení do 26. 6. V období od 27. 6. do 27. 8. bude na lince S2 platit upravený jízdní řád. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R2   Brno - Blansko
Vlaky R2 pojedou ve stávající trase a budou mít uspíšeny odjezdy z Brna hl. n. a opožděny příjezdy do Brna hl. n. Od 11. 6. bude na lince platit upravený jízdní řád. Další jízdní řád bude platit pro období od 27. 6. do 27. 8.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S3   Brno - Tišnov
Vlaky S3 (Žďár nad Sázavou –) Tišnov – Brno pojedou do Brna-Židenic beze změny, odtud však pojedou po nákladním průtahu mimo Brno hl.n. a ukončí jízdu ve stanici Modřice. Zde bude možnost přestupu na vlaky S3 Brno hl. n. – Vranovice – Břeclav.

Provoz ranních a odpoledních posilových vlaků vytvářejících čtvrthodinový interval bude prodloužen až do 30. 6. a opětovně bude zahájen již 1. 9. Tyto posilové vlaky však pojedou pouze do Brna-Králova Pole, kde bude navazovat tramvaj P6 s trasou Královo Pole, nádraží – Moravské náměstí – Hlavní nádraží.

Stejně jako v minulém roce bude na úseku Královo Pole, nádraží – Moravské náměstí – Česká opětovně možno využít i linku 6, případně od Semilassa linku 1.

V náhradní tramvajové dopravě budou platit jak jízdenky IDS JMK tak jízdenky Českých drah, a to nejdále v trase Královo Pole, nádraží – Malinovského náměstí / Česká – Hlavní nádraží – Nové sady.

Vlaky S3 Břeclav – Vranovice – Brno ukončí svoji jízdu ve stanici Brno hl. n. s tím, že v Modřicích bude možnost přestupu na vlaky S3 směr Brno-Královo Pole – Tišnov – Žďár nad Sázavou.

V období mezi 7. 7. a 3. 8. v ranní špičce pojedou z důvodu uzavírky komunikací v Kuřimi posilové vlaky mezi (Tišnovem-) Kuřimí a Brnem-Královým Polem.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


S3   Brno - Vranovice - Břeclav
Vlaky S3 jedou bez omezení podle platného jízdního řádu.
Pro cestu do Brna-Židenic a dále na Tišnovsko je třeba přestoupit v Modřicích.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


R3   Brno - Tišnov
Vlaky R3 pojedou do 26. 6. bez omezení. V období od 27. 6. do 27. 8. bude na lince R3 platit upravený jízdní řád. Spěšný vlak Pernštejn pojede bez omezení.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


R5   Brno-Břeclav
Vlaky R5 pojedou bez omezení. Spěšný vlak Expres Pálava-Podyjí pojede beze změny, pouze v neděli večer bude při zpáteční cestě ukončen v Brně hl. n. místo v Brně-Králově Poli.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R4   Brno - Náměšť nad Oslavou
Na období od 29. 7. do listopadu 2016 je plánována nepřetržitá výluka vlakové dopravy mezi Náměští nad Oslavou a Okříškami.
Vlaky R4 budou v tomto termínu nahrazeny autobusy odjíždějícími od brněnského hlavního nádraží ze stanoviště u nádražní budovy u viaduktu u ulice Křenová.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


S6   Brno - Kyjov
Vybrané vlaky S6 budou mít do 26. 6. z Brna hl. n. mírně uspíšené odjezdy. Od 27. 6. do 27. 8. bude na lince S6 platit upravený jízdní řád.

 

 

 

Další změny týkající se dobpravy během výluky:

Změny dalších linek v souvislosti s výlukou:
Linka 73 bude po dobu výluky zrušena. Jako náhradu z oblasti Sokolnicka do oblasti Slatiny lze využít linky 610, 611 a 612 s přestupem v zastávce Hanácká na linku 78.

Linky 109, 151 a 202: trasy linek se nemění, ovšem dochází k drobným úpravám v souvislosti se změnami jízdních řádů výše uvedených linek.

Linka 620: dochází pouze k úpravě návazností na vlakovou linku S2 v Křenovicích.

 

 


Navazující oprava kolejí v ulicích Horově a Sochorově v Brně

Z důvodu navazující rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Horově a Sochorově v rámci probíhající výluky tramvajové dopravy v Žabovřeskách bude od soboty 4. června 2016 přibližně do konce července omezen také provoz autobusů v lokalitě Rosického náměstí.

Autobusy linek 44, 67, 84, š88, N92 pojedou v úseku Přívrat – Štursova odklonem ulicí Kroftovou a neobslouží zastávku Rosického náměstí. Náhradou obslouží zastávku Vrázova.

Minibusová linka x83 bude z Rosického náměstí prodloužena přes zastávku Přívrat až do smyčky Vychodilova.

Změna zastávky:
Rosického náměstí
   - bez obsluhy linkami 44, 67, 84 a N92
   - pro linku x83 přeložena do ulice Královopolské.

Obsluha Špilberku linkou 81

Od pátku 1. dubna 2016 bude zahájena sezónní obsluha hradu Špilberk pravidelnou autobusovou linkou 81.


Jedete na výlet ve větší skupině?

Vzhledem k omezené kapacitě autobusů i vlaků je nezbytné přepravu skupiny o více než 10 osobách nahlásit nejpozději 10 dnů předem na info@kordis-jmk.cz. Jedině tak můžeme zabezpečit posílení spojů. 
Do hlášení prosím uveďte:

 • Počet osob
 • Datum odjezdu ve směru tam, zastávku, čas, číslo linky
 • Případné přestupy
 • Datum odjezdu ve směru zpět, zastávku, čas, číslo linky
 • Případné přestupy


Druhou možností je poslat vyhledaná spojení z vyhledávače. 
Děkujeme za spolupráci.

Provoz cyklobusů IDS JMK

Od soboty 16. dubna 2016 jsou opět po roce v provozu Cyklobusy IDS JMK. Jezdí na vybraných regionálních linkách a umožnují přepravovat 5 nebo 20 kol. 

Kompletní informace naleznete na http://www.idsjmk.cz/cyklo.aspx.

 

Přehled cyklobusů:

Cyklobus linky 55 zajišťuje spojení do Mariánského údolí v Brně.

Cyklobusy linek 602, 730 a 750 jezdí z Brna přes Rousínov a Vyškov až do Nových Sadů.

Cyklobus 423 jezdí od vlaků S4 z Tetčic přes Oslavany až do Mohelna.

Cyklobus 231 jezdí z Blanska přes Jedovnici až do Studnice. Navazuje na vlaky od Brna.

Cyklobus 233 odjíždí z Blanska a pohodlně vás zaveze do severní části Moravského krasu. Navazuje na vlak od Brna.

Cyklobus 251 jede ze Skalice nad Svitavou. Dopraví vás a kolo do oblasti Velkých Opatovic a Jevíčka. Navazuje na vlak od Brna.

Cyklobus 256 jede ze Skalice nad Svitavou. Dostanete se s ním do oblíbené oblasti Kunštátska nebo Olešnicka. Navazuje na vlak od Brna.

Cyklobus 602 jede z Brna do Bučovic

Cyklobus 642 jede z Bučovic přes Ždánický les až do Kyjova.

Cyklobus 932 jede z Veselí nad Moravou přes Suchov do Nové Lhoty na
Slovácku.

V provozu je také cyklobus na lince 55 v Brně.

 

EXPRES PÁLAVA PODYJÍ VYJÍŽDÍ

image

Od pátku 25. března 2016 vyjíždí opět speciální turistický vlak EXPRES PÁLAVA-PODYJÍ.

Nově je v provozu také v neděli a ve svátky.

Vlak vyjíždí z Brna, Králova Pole a pokračuje přes Hlavní nádraží do Břeclavi a poté do Mikulova a Znojma/Šatova.

Ve vlaku je možné převážet větší množství kol a koloběžek.

Platí v něm všechny jízdenky IDS JMK včetně výhodných jednodenních.

Vše o vlaku na http://www.idsjmk.cz/kestazeni/expapo.pdf.

 

 


Prodloužení výluky mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi

Zobrazit na mapě

Výluka na lince 570 mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi se prodlužuje až do 31. 12. 2016 z důvodu pokračujících prací na opravě silnice.

Děkujeme za pochopení.

 Brno Jihomoravský kraj MHD integrovaná doprava JMK. Integrovaný dopravní systém, letiště Brno, tramvaj autobus trolejbus, IDS JMK, vyhledání spojení IDS a MHD. Městská doprava, ceník, jízdenka, tarif KORDIS, KORDIS JMK MHD. Turistické informace Brno. Ryanair, ČSA, Cirrus Airlines - airport Brno. České dráhy, Dopravní podnik města Brna Magistrát města Brna. Jízdní řády v Brno a Jihomoravský kraj.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Z:
Do:
Čas:
Datum:
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 31. 8. 2016.
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
HLEDÁNÍ NA STRÁNCE

Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
info@kordis-jmk.cz
KORDIS JMK je členem:
UITP
EMTA
caovd
Projekty rozvoje IDS JMK byly spolufinancovány Evropskou unií
Projekt Railhuc
EDITS
CENTROPE

Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje