Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
info@kordis-jmk.cz
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Jako spoje na zavolání bývají označovány spoje, které jsou uvedeny v jízdním řádu, ale jedou jen tehdy, když si je cestující předem objedná. Jaký je váš osobní postoj k takovým spojům?
Nijak mi nevadí, když bude potřeba, tak si spoj objednám.
Takové spoje považuji za nejisté, ale v nejhoším si je objednám.
Takovým spojům nedůvěřuji a budu se snažit se jim vyhnout.
Kdybyste měli využít spoj na zavolání, jak byste jej objednával nejraději?
Telefonicky
Přes stolní počítač
Pomoci mobilní aplikace
Nemám vyhraněný způsob.
Nechci si žádné spoje objednávat.
Jak dlouho před časem odjezdu byste byl ochoten si spoj na zavolání objednat?
Méně než 30 minut
30 minut až 1 hodina
Více než 1 hodina
Nevím, nechci spoje objednávat.
Celkem hlasovalo 756 osob.

Novinky a změny v dopravě

Aktuality a výluky týkající se celého IDS JMK

Výluka na lince 261 Výluka v Hrubé Vrbce na Hodonínsku Výluka na lince 273 Změna trasy linek 803, 821 a 822 ve Znojmě Výluka ve Vyškově - ulice Purkyňova (linky 157, 167, 621, 631, 730, 741, 742, 744 a 751) Dlouhodobá výluka na lince 232 mezi Nivou a Vysočany Výluka na lince 441 Výzva k podání nabídky na dodávky tiskařských prací Letní prázdniny 2017 Další etapa výluky na linkách S3 a R9 Velká vlaková výluka v Brně - aktualizace Otestujte alternativní cyklodopravu ze Židenic a Dolního nádraží Výluka v Senetářově Změny tras linek 156, 602, 640, 641, 643 a 644 Bučovicích Upozornění v souvislosti s odklonem linky 509 v Chrlicích Výluka v ulici Kounicově - linky 12, 34, 36, 80, 81, N93, N99 Výluka autobusů v ulici Leitnerově - linka N97 Výluka v křižovatce ulic Provazníkova a Karlova - linky 25, 26, 27, x25, 75, N94 Výluka tramvají do Juliánova - linky 9, 10, 55, 58, 78 a N97 Výluka tramvají na Lesnou - linky 9, 11, x9, 45 a 57 Záhájení provozu historických linek H4 a H24 v Brně Přesun zastávek v Lysicích Přesun zastávky Malhostovice, rozc. 0.5 Výluka v úseku Jedovnice - Kotvrdovice - linky 231 a 167 Výluka autobusů v Chrlicích - linky 63, N95 a 509 Provoz dopravy v období letních prázdnin v Brně Výluka trolejbusů na České Výluka v obci Želetice - linky 106 a 661 Další etapa výluky v Letovicích, Podolí Výluka na lince 932 v úseku Blatnice p. Sv. Ant., křiž. – Blatnička Zastávka Vranov nad Dyjí, před hrází bez obsluhy Výluka na lince 664 v úseku úseku Kyjov – Milotice a Milotice - Ratíškovice Záhájení provozu lodní dopravy na přehradě Cyklodoprava: Záhájení provozu cyklospojů na linkách 55 a 57 Jarní a letní cestování po Pálavě pohodlně s IDS JMK Výstavba obchvatu Znojma - změny na linkách 811, 812, 813, 158, 443, 444 a 801 Informace o letních výlukách v roce 2017 Dlouhodobá výluka na lince 543 AKTUALIZACE: Prodloužení výluky mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi

Výluka na lince 261

Během dvou víkendů (19./20. 8. a 26./27. 8. 2017) pojede linka 261 obousměrně mezi zastávkami Benešov a Buková po odklonové trase Benešov – Žďárná – Protivanov  Buková dle výlukového jízdního řádu.

Změna zastávek:
Benešov, Pavlov – zastávka není obsluhována
Benešov, Pavlov, Dvůr – zastávka není obsluhována
Buková, horní zastávka – zastávka není obsluhována


Výluka v Hrubé Vrbce na Hodonínsku

Od 17. 8. 2017 do 9. 12. 2017 bude z důvodu stavebních prací probíhat výluka na linkách 935 a 940.

Linka 935 pojede mezi zastávkami Hrubá Vrbka, ZD a Velká nad Veličkou, žel. st. obousměrně odklonem přes Kuželov k silnici I/71 (hlavní silnice Uherský Ostroh – st. hr. SR) a po silnici I/71 do Velké nad Veličkou a po místní komunikaci k železniční stanici. Na odklonové trase obslouží zastávky Hrubá Vrbka, kostel (přesunutá), Hrubá Vrbka, školka, Kuželov a Kuželov, točna.


Linka 940 pojede v obci Hrubá Vrbka v úseku silnice III/49918 u zastávky Hrubá Vrbka obousměrně po souběžné místní komunikaci za potokem kolem pošty a obchodu s potravinami.

Změna zastávek:
Hrubá Vrbka bude přesunuta na souběžnou místní komunikaci k budově pošty.
Hrubá Vrbka, kostel bude přesunuta na silnici III/49918 směr Kuželov k odbočce na Malou Vrbku.
Neobsluhované zastávky:
Hrubá Vrbka, Bařiny


Výluka na lince 273

Ve dnech 15. a 16. 8. 2017 bude na lince 273 probíhat výluka z důvodu stavebních prací.

Linka 273 v úseku Letovice, Letostroj II a Letovice, Havírna rozc. 0.5 vynechá zajíždění do místní části Slatinka dle výlukového jízdního řádu.

Změny zastávek: Letovice, Slatinka – zastávka bez obsluhy


Změna trasy linek 803, 821 a 822 ve Znojmě

Z důvodu opravy silnice I/53 dochází ve Znojmě od 7. 8. 2017 do 30. 11. 2017 ke změnám tras linek 803, 821 a 822.

  • Linka 803: od zastávky Dobšice, sídliště bude odkloněna do zastávky Dobšice, MŠ ulicemi Za Školkou a V Zahradách. Zastávky Dobšice, rest. a Dobšice, pož. Zbrojnice budou bez obsluhy.
  • Linka 821: pojede obousměrně odklonem mezi zastávkami Znojmo, aut. nádr. a Dyje, cihelna po objízdné trase ul. Dr. Milady Horákové, ul. 28. Října, silnice II/412 (ul. Suchohrdelská) na silnici I/53. Vynechá tak zastávky Znojmo, Vídeňská u školy, Znojmo, Brněnská sídl., Znojmo, nám. Republiky a Dobšice, rest.
  • Linka 822: pojede obousměrně odklonem mezi zastávkami Znojmo, aut. nádr. a Práče, škola
    po objízdné trase ul. Dr. Milady Horákové, ul. 28. Října, silnice II/412 (ul. Suchohrdelská) na silnici I/53. Vynechá tak zastávky Znojmo, Vídeňská u školy, Znojmo, Brněnská sídl. a Dobšice, rest.


Výluka ve Vyškově - ulice Purkyňova (linky 157, 167, 621, 631, 730, 741, 742, 744 a 751)

Vážení cestující,

od 31. 7. 2017 do 30. 9. 2017 bude omezena doprava ve Vyškově na ulici Purkyňova.

Linky 157, 167 a 730 pojedou dle výlukového jízdního řádu všemi spoji obousměrně mezi zastávkami Drnovice a Vyškov, aut.st. odklonem po silnicích III/37933 a II/430 - ulicemi Nosálovská a Brněnská. Na objízdné trase navíc obslouží zastávku Vyškov, Nouzka pro přestup mezi dalšími linkami IDS JMK.

Linka 621 pojede dle výlukového jízdního řádu všemi spoji obousměrně mezi zastávkami Vyškov, Drnovská Bioveta a Vyškov, aut.st. odklonem ulicí Brněnská a vynechají zastávku Vyškov, nemocnice. Na objízdné trase navíc obslouží zastávku Vyškov, Nouzka pro přestup mezi dalšími linkami IDS JMK.

Linka 631 pojede dle výlukového jízdního řádu všemi spoji obousměrně mezi zastávkami Vyškov, Drnovská Bioveta a Vyškov, aut.st. ulicí Brněnská. Žádný spoj nezajíždí na zastávku Vyškov, nemocnice. Všechny spoje obslouží zastávky Vyškov, Nouzka a Vyškov, garáže ČSAD.

Linka 741, spoje č. 1 a 35 budou vedeny z přesunuté zastávky Vyškov, nemocnice po sil. II/379 na MK sídl. Osvobození, odtud na III/37728 ul. Dědická a dále po své trase. Zastávka Vyškov, Hraničky bude zrušena.

Linka 742, spoje č. 39 a 107 (jede od 4. 9. 2017) pojedou sil. II/430 ul. Brněnská, odbočí na III/37933 ul. Nosálovská, MK ul. Karla Čapka, MK ul. Stejskalova do cílové zastávky Vyškov, poliklinika (spoj č. 39 v období od 31. 7. 2017 do 31. 8. 2017 do přesunuté zastávky na MK ul. Stejskalova).

Linka 744, spoje č. 2, 10, 9, 17 a od 4. 9. 2017 také spoj č. 5 přes MK sídl. Osvobození na sil. III/37728 ul. Dědická (a zpět) a dále dle pravidelné trasy. Autobusové zastávky Vyškov, Hraničky a Vyškov, Rostex budou bez obsluhy. Spoje zastaví v náhradní zastávce Vyškov, sídl. Osvobození škola. Spoje č. 2 a 10 zastaví v přesunuté zastávce Vyškov, nemocnice. Spoj č. 17 a od 4. 9. 2017 spoj č. 5 místo zastávky Vyškov, poliklinika zastaví v přesunuté zastávce Vyškov, nemocnice a poté pojede do cílové zastávky Vyškov, Lapač.

Linka 751 pojede dle výlukového jízdního řádu všemi spoji obousměrně mezi zastávkami Vyškov, Drnovská Bioveta a Vyškov, aut.st. odklonem ulicí Brněnská a vynechají zastávku Vyškov, nemocnice. Na objízdné trase navíc obslouží zastávku Vyškov, Nouzka pro přestup mezi dalšími linkami IDS JMK.

Změny zastávek:
Vyškov, nemocnice – zastávka přesunuta o cca 150 m ve směru Drnovice (za křižovatku s ulicí Nosálovská)
Vyškov, poliklinika – zastávka přesunuta od 31. 7. do 31. 8. do ulice Stejskalova
Vyškov, Hraničky – zastávka bez obsluhy v obou směrech
Vyškov, Rostex (směr Dědice) – zastávku neobsluhují spoje 2 a 10 linky 744
Vyškov Rostex (směr centrum) – zastávku neobsluhují spoje 9 a 17 linky 744
Vyškov, sídl. Osvobození, škola (směr Dukla) – zastávku obsluhují spoje 2 a 10 linky 744 jako náhrada za zastávku Vyškov, Hraničky
Vyškov, sídl. Osvobození, škola (směr nemocnice) – zastávku obsluhují spoje 9 a 17 linky 744 jako náhrada za zastávku Vyškov, Hraničky


Dlouhodobá výluka na lince 232 mezi Nivou a Vysočany

Od pondělí 31. 7. 2017 do 9. 12. 2017 bude uzavřena silnice mezi Vysočany a Nivou.

Linka 232 mezi zastávkami Vysočany a Drahany pojede dle výlukového jízdního řádu po objízdné trase Vysočany – Šošůvka – Holštejn – Lipovec – Rozstání – Otinoves – Drahany/Niva – Bousín.

Pro zajištění dopravy mezi Olomouckým krajem a Blanskem budou nově zajištěny návaznosti na zastávkách Rozstání, křižovatka a Holštejn, rozc. 2.0.Výluka na lince 441

Od 17. 7. 2017 do 30. 11. 2017 bude probíhat výluka na lince 441. Spoje, které jedou až do/z zastávky Dukovany, obec resp. Dukovany, EDU, pojedou mezi zastávkami Jamolice, MŠ a Dukovany, obec obousměrně odklonem po objízdné trase: Jamolice – Dobřínsko – Dolní Dubňany – Horní Dubňany – Dukovany.

Změna zastávek:
zastávka Jamolice, lesovna dočasně zrušena bez náhrady
zastávka Jamolice, rest. dočasně zrušena bez náhrady
zastávka Jamolice, MŠ (označník ve směru na Polánku) dočasně přeložen až za křižovatku 20 m vpřed ve směru na Polánku


Výzva k podání nabídky na dodávky tiskařských prací

Vážení,

dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na dodávky tiskařských prací.

Doba plnění: ode dne uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem nejpozději do 31. 12. 2018.

Rozsah plnění: počet jednotlivých objednávek není stanoven. Předpokládaná cena objednávek za výše uvedenou dobu plnění činí maximálně 600.000,- Kč bez DPH.

Místo plnění: sídlo zadavatele.

Vybraný dodavatel doručí tisky na základě jednotlivých objednávek do 7 dnů od dodání pokladů zadavatelem.

Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být podány nabídky:

datum:do 25. 7. 2017                                      hodina: 12:00

Adresa pro podání nabídky:

KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno

Jiné upřesňující údaje:

Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce. Obálka bude opatřena přelepkami s podpisem a případně razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT - „Nabídka dodávky tiskařských prací 2017

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

 

Kompletní informace a přílohy ke stažení:

Kompletní výzva ke stažení zde.

Krycí list (příloha 1) ke stažení zde.

Rámcová smlouva (příloha 2) ke stažení zde.

Tabulka tisků (příloha 3) ke stažení zde.

 

Letní prázdniny 2017

Vážení cestující,

během školních prázdnin nejedou vybrané vlakové a autobusové spoje označené inverzními značkami v jízdních řádech.

V Brně pracovních dnech od 3. července do 1. září 2017 bude z důvodu výrazně snížené poptávky po přepravě vedena doprava na linkách 1 - 84 podle omezených jízdní řádů pro PRACOVNÍ DNY - PRÁZDNINY a rovněž nebudou v provozu zvláštní autobusové školní spoje.

Sledujte prosím podrobněji jízdní řády nebo využijte vyhledávač spojení.


Tarifní upozornění pro studenty a žáky:

- všechny předplatní jízdenky IDS JMK platí také během školních prázdnin

- není možné používat univerzální jízdenku žákovskou.

Další etapa výluky na linkách S3 a R9

Vážení cestující,

od 1. 7. 2017 od 0:00 hod. nepřetržitě do 31. 8. 2017 do 24:00 hodin bude pokračovat další etapou výluka na lince S3 a R9. Zásadně se mění také jízdní řády linek 163, 336 a 350. U ostatních linek se mění především návaznosti.

Jízdní řád linky xS3 ke stažení

------------------------------------------------------------------------------------------

Změny zastávek náhradní dopravy na Hlavním nádraží:

Z důvodu rekonstrukce povrchu tramvajových nástupišť bude od soboty 1. července 2017 6:05 hod. do ukončení prací (předpoklad sobota 22. července 2017) omezen provoz v zastávce Hlavní nádraží.

Zastávka Hlavní nádraží bude přeložena:

• pro linky 1 a 2 jedoucí ve směru na Malinovského náměstí před budovu České pošty

• pro linku P6 jedoucí do Králova Pole před budovu České pošty

• pro linky 60 a 61 (vyjma dnů uvedených níže) jedoucí ve směru na Nové sady před budovu České pošty

 

Navíc ve dnech 1.,  5., 6., 8., 15., a 22. 7. nebude průjezdná 3. kolej, proto v tyto dny linka 8 jedoucí ve směru do Starého Lískovce a linky 60 a 61 jedoucí ve směru do Bohunic zastaví na 1. koleji.

---------------------------------------------------------------------------


Vlaky linky S3 jsou po dobu výluky v úseku Tišnov – Níhov v rámci IDS JMK, resp. Vlkov u Tišnova (mimo IDS JMK) nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.

Vlaky linky R9 jsou nahrazeny v úseku Brno – Křižanov. Tyto spoje neobsluhují stanice Tišnov a Brno-Královo Pole. Cestující z/do těchto stanic mohou využít spojů nahrazujících osobní vlaky.

Vlaky linky S3 jsou nahrazeny v úseku Vlkov u Tišnova – Tišnov náhradní autobusovou dopravou. O víkendech a státních svátcích zajíždí tyto spoje až do stanice Brno-Královo Pole a opačně.
Železniční zastávka Níhov je u většiny spojů obsloužena linkou Níhov – Katov (v Katově zajištěna návaznost na spoje Vlkov u Tišnova – Tišnov). Vybrané spoje zajíždí přímo do Níhova (bez přestupu).
Spoje náhradní dopravy neobsluhují stanici Řikonín. Cestující z této stanice mohou využít spojů linky 336, které mimořádně zajíždí na zastávku Řikonín, žel. st. a přes Tišnov pokračovat náhradní dopravou ve směru Brno nebo Žďár nad Sázavou a opačně.
V úseku Tišnov – Brno dolní n. – Modřice jedou vlaky z důvodu souběžných výluk Brno hl. n. – Brno-Královo Pole – Kuřim – Tišnov v odlišné časové poloze oproti pravidelnému jízdnímu řádu a mimo ŽST Brno hl. n. V ŽST Modřice není po dobu těchto výluk zajištěn přestup na vlaky.

Na lince 336 jsou v úseku Tišnov – Dolní Loučky – Řikonín a zpět rovněž uznávány jízdní doklady Českých drah vydané z/do/přes uvedené stanice.


Linka 163 bude v úseku Velká Bíteš, škola – Křoví, rozc.0.5 vedena obousměrným odklonem přes zastávky Velká Bíteš, sídliště; Velká Bíteš, BDS; Velká Bíteš, 1.BS a dále přes obec Vlkov. Na odklonové trase linka nezastavuje na nácestných zastávkách mimo IDS JMK (Vlkov; Vlkov, žel.st. a Březské, rozc.1.0). Jízdou po odklonové trase linka vynechá zastávky Velká Bíteš, samota a Křoví, pila.
Spoje začínající/končící v zastávce Velká Bíteš, 1.BS budou během výluky výchozí/končící v zastávce Velká Bíteš, nám., shodně s ostatními spoji. Zastávky v úseku Velká Bíteš, 1. BS – Velká Bíteš, nám. tyto spoje obslouží jízdou po odklonové trase, pouze v obráceném pořadí.
Spoje 16, 18, 36 a 82 pojedou po dobu výluky navíc závlekem přes Lubné. Spoje 15, 17, 19 a 81 vynechají po dobu výluky závlek do Lubného. Během výluky je navíc spoj 20 prodloužen z Níhova do Lubného a zpět do Níhova v návaznosti na spoj 19. V tomto prodlouženém úseku je spoj 20 veden v režimu na zavolání. Řidiči na uvedených spojích budou informovat cestující o změně závleků do Lubného.
Vybrané spoje linek 310 a 334 jsou vedeny v odlišných časových polohách z důvodu zachování návazností na vlaky linky S3 v České, Kuřimi a Tišnově.


Linka 336 je doplněna posilovými spoji jedoucími v úseku Tišnov – Řikonín a zpět. Navíc jsou přes zastávku Řikonín, žel. st. mimořádně odkloněny spoje 24, 63, 64, 65, 82 a 102, které vlivem jízdy odklonem vynechají zastávku Skryje, rozc. (spoj 82 vynechá rovněž zastávku Tišnovská Nová Ves). Tyto spoje zároveň zajišťují náhradní dopravu za vlaky linky S3 v úseku Tišnov – Řikonín a zpět. Spoje jedoucí po trase Řikonín – Tišnovská Nová Ves – Žďárec – Vratislávka (resp. v opačném směru) se budou otáčet ve Žďárci před obecním úřadem a v Tišnovské Nové Vsi u kapličky.

Tarifní infomace: Cestující s jízdenkami ČD mohou cestovat v úseku Tišnov - Řikonín.

Linka 350 je vedena v odlišných časových polohách zejména v návaznosti na linku 336. Vybrané spoje pokračují ze Žďárce jako linka 336 do Tišnova (resp. začínají v Tišnově jako linka 336 a z Řikonína pokračují jako linka 350). V Řikoníně, žel.st. je nutné odstavit se tak, aby byl umožněn průjezd autobusů linky 336.

Spoje 50 a 69 linky 411 budou vedeny v úseku Velká Bíteš, nám. – Svatoslav, ObÚ odklonem přes Přibyslavice (bez závleku do Radoškova), čímž vynechají zastávky Velká Bíteš, škola; Velká Bíteš, samota; Křoví, pila; Křoví, rozc.0.5 a Velká Bíteš, Pánov, rozc. Spoj 50 navíc vynechá i zastávku Svatoslav, horní konec, spoj 69 obslouží tuto zastávku pouze 1× (jen ve směru Přibyslavice). Na odklonové trase tyto spoje zastaví na všech nácestných zastávkách. Ostatní spoje linky 411 jedou beze změny.


Velká vlaková výluka v Brně - aktualizace

Vážení cestující,
během letošního léta se na železniční síti uskuteční několik závažných výluk, které přinesou velké změny při cestování vlakem po Brně a Jihomoravském kraji.

Aktualizace informací o letní výluce vlaků - jízdní řády vlaků S3 a R9 platné v období prázdnin budou proti původním předpokladům platit až do 8. září. O víkendu 9. a 10. září 2017 pak budou platit výlukové jízdní řády, které platily v období od 3. 6. do konce června 2017.

--------------------------------------------------------------------------------

- Od 3. 6. do 10. 9. 2017 bude zastaven provoz mezi Hlavním nádražím a Židenicemi kvůli opravě tzv. Pražského viaduktu a 4. nástupiště na Hlavním nádraží.

- V červenci a srpnu bude zastaven provoz v úseku​ Tišnov - Vlkov u Tišnova, a to kvůli opravě tunelů a části stanice Řikonín.

- V červenci a srpnu si právě probíhající rekonstrukce stanice Kuřim vyžádá navíc jednokolejný provoz v úseku Brno-Královo Pole - Kuřim - Tišnov.

Tyto výluky se dotknou především linek Ex3, R9, R19, S2, S3 a S6.

Naopak výluky se nedotknou vlaků R13 (Brno - Břeclav - Hodonín - Olomouc) ani vlaků R8 a R12 (Brno - Vyškov - Olomouc / Bohumín).

Tipy pro večerní cestování linkou S2 ze Židenic směr Blansko. Poslední odjezdy vlaků S2 ze Židenic směr Blansko jsou v pracovní dny i o víkendech v 21:05, 22:05 a 23:08. K těmto vlakům je nejlepší dojet ze zastávky Česká linkou 3 v časech: 20:46, 21:39 a 22:39. Do Židenic dojedete o 10 minut později. Z Hlavního nádraží lze využít linku 2 v časech 20:42, 21:38 a 22:38. 

V noci z pátku na sobotu a ze soboty na něděli bude k nočním vlakům S2 a S3 s odjezdem v 0:45 ze Židenic veden z hlavního nádraží zvláštní autobus.

Do konce června 2017 budou také probíhat výluky na trati Brno - Jihlava (linky S4 a R11).
Mimo výše uvedené se na území Jihomoravského kraje budou konat ještě další výluky v železniční i autobusové dopravě.

INFORMAČNÍ LETÁK KE STAŽENÍ

JÍZDNÍ ŘÁD LINKY Ex3 BŘECLAV - BRNO - PRAHA (mimo IDS JMK)

Omlouváme se Vám za komplikace při vašich cestách.

 


Otestujte alternativní cyklodopravu ze Židenic a Dolního nádraží

image

Během výluky, kdy řada vlaků vynechává stanici Brno hl.n. a vlaky místo toho zastavují v Židenicích a ve stanici Brno dolní nádraží, nabízíme pravděpodobně jako první v České republice vedle standardní náhradní tramvajové a autobusové dopravy cestujícím i novinku – možnost krátkodobého půjčení jízdního kola pro dojetí do centra města.

V Brně a dalších městech ČR už delší dobu funguje služba REKOLA, která umožňuje bez zbytečných složitostí půjčit si na vybraných místech na krátkou dobu kolo a ve vymezené zóně jej kdekoli zanechat.

Díky zájmu této společnosti a podpoře ze strany Správy železniční dopravní cesty, s.o. se podařilo zajistit, že ve stanicích Brno-Židenice a Brno dolní nádraží budou počas výluky umístěny stojany s několika koly. Cestující, kterým se nevyplatí využít náhradní dopravu, si tak budou moci alternativně vyzkoušet dojetí posledního úseku své cesty na kole.

První půjčení kola přitom bude poskytnuto společností REKOLA zdarma! Při registraci stačí zadat promo kód „brno-vyluka“.  Služba funguje následujícím způsobem: V prvé řadě je třeba mít mobilní telefon s internetem, kde si nainstalujete aplikaci REKOLA. Pak je potřeba se zaregistrovat a ověřit platnost platební karty.

Aplikace vám ukáže, kde se nachází nejbližší kolo a po zaplacení Vám sdělí i kód do zámku, abyste jej mohli odemknout. Kolo využijete na krátkou cestu a uzamknete buď kdekoli ve vymezené zóně (v případě Brna je to celé centrum + část Kr. Pole) nebo do stanovených cyklostojanů.

Kola můžete využívat buď jen jednorázově (poplatek za hodinu je v Brně 24 Kč, nutno vracet kola do stojanů vyznačených v aplikaci) nebo formou měsíčního či ročního předplatného.

Velkou výhodou zmíněných měsíčních a ročních členství je to, že půjčené kolo je možné uzamknout a opustit na jakémkoli vhodném místě ve vymezené zóně a při zpáteční cestě na nádraží si vzít třeba na úplně jiném místě úplně jiné kolo.

Službu poskytuje společnost REKOLA. Přečtete si prosím potřebné požadavky a podmínky na jejím webu www.rekola.cz.

Výluka v Senetářově

Od 31. 7. 2017 do 31. 8. 2017 bude probihat výluka v Senetářově, která se týká linek 167 a 231.

Linka 167 pojede všemi spoji obousměrně mezi zastávkami Senetářov, MŠ a Podomí přes Krásensko a po silnicích II/379 a II/378. Linka po dobu výluky nebude obsluhovat zastávky Senetářov, Jednota a Senetářov, Chemoplast.

Linka 231 pojede obousměrně mezi zastávkami Senetářov, MŠ a Krásensko, rozc. 1.0 po silnicích III/379 (směr Vilémovice) a II/378.


Změny tras linek 156, 602, 640, 641, 643 a 644 Bučovicích

Od 26. 7. 2017 do 30. 9. 2017 z důvodu oprav budou změněny trasy vybraných linek v Bučovicích následovně:

Linka 156 spoje 5, 43, 45, 133, 2, 4, 50, 52, 54, 136, 138 pojedou v Bučovicích obousměrně mezi ulicemi Nádražní a Legionářská po ulici Komenského a vynechají ulice Mírová, Sovětská a neobslouží zastávku zdrav. stř.

Linka 602 spoje 9, 17, 71, 20, 22, 28, 30, 34 pojedou v Bučovicích obousměrně mezi ulicemi Nádražní a Legionářská po ulici Komenského a vynechají ulice Mírová, Sovětská a neobslouží zastávku zdrav. stř.

Linka 640 spoje 9, 15, 6, 8, 12, 14 pojedou v Bučovicích obousměrně mezi ulicemi Nádražní a Legionářská po ulici Komenského a vynechají ulice Mírová, Sovětská a neobslouží zastávku zdrav. stř.

Linka 641 spoje 5, 7, 9, 6, 8, 10, 12 pojedou v Bučovicích obousměrně mezi ulicemi Nádražní a Legionářská po ulici Komenského a vynechají ulice Mírová, Sovětská a neobslouží zastávku zdrav. stř.

Linka 643 spoje v Bučovicích pojedou obousměrně mezi ulicemi Nádražní a Slovenská po ulici Komenského, Legionářská, Sovětská a vynechají ulici Mírová a neobslouží zastávku zdrav. stř.

Linka 644 spoje 7, 9, 13, 6, 8, 10, 12, 14, 192 pojedou v Bučovicích obousměrně mezi ulicemi Nádražní a Legionářská po ulici Komenského a vynechají ulice Mírová, Sovětská a neobslouží zastávku zdrav. stř.

Upozornění v souvislosti s odklonem linky 509 v Chrlicích

Z důvodu rekonstrukce kanalizace v Chrlicích od 1. 7. do 1. 9. 2017 pojede linka 509 a spoje noční linky N95 pokračující do Újezdu u Brna obousměrně ulicemi K Sídlišti – Davídkovou. Zastávka Chrlice, smyčka bude přeložena do ulice K Sídlišti. Linky 63 a N95 budou ve směru od centra z Chrlického náměstí odkloněny ulicemi Zámeckou a Davídkovou – K Sídlišti k zastávce Chrlice, nádraží, kde bude dočasně konečná zastávka.

Pozor! Z výše uvedeného důvodu dochází i ke změně přestupního místa mezi linkou 63 a 509 směr Rajhradice. Místo u vlakového nádraží v Chrlicích je po dobu výluky přestup na zastávce Chrlické náměstí. Při cestě do Brna zůstává přestup u nádraží.

Výluka v ulici Kounicově - linky 12, 34, 36, 80, 81, N93, N99

Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati bude od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017 uzavřena mezi křižovatkami s ulicemi Hrnčířskou a Jana Babáka ulice Kounicova.

Linka 12 projede uzavřený úsek po jednokolejné trati. zastávka Klusáčkova se proto pro ni překládá blíže k centru před křižovatku s ulicí Šumavskou.

Linky 34 a 36 pojedou mezi zastávkami Sušilova a Klusáčkova (přeložena do ulice Tábor) obousměrně odklonem přes zastávky Zahradníkova, Botanická a Šelepova.

Linka 80 obslouží zastávku Klusáčkova v ulici Tábor a znovu také v ulici Šumavské. Navíc obslouží zastávku Šelepova.
 
Linka 81 pojede mezi zastávkami Nerudova a Štefánikova obousměrně odklonem přes zastávku Šelepova, kterou obslouží namísto zastávky Klusáčkova.

Linka N93 pojede od noci 30.6./1.7. mezi zastávkami Konečného náměstí a Dobrovského (ve směru z centra přeložena za křižovatku) odklonem přes zastávku Rybkova. Zcela vynechá zastávky Nerudova, Klusáčkova a Tererova.

Linka N99 pojede od noci 30.6./1.7. mezi zastávkami Nerudova a Klusáčkova (přeložena do ulice Tábor) obousměrně odklonem přes zastávky Zahradníkova, Botanická a Šelepova a dále ulicí Hradeckou, čímž vynechá zastávku Tererova a zastávku Dobrovského obslouží v přeložené poloze za křižovatkou.

Změny zastávek:
• Dobrovského
   - pro linku N93 ve směru z centra přeložena až za křižovatku s ulicí Dobrovského;
• Klusáčkova
   - pro linku 12 přeložena blíže k centru (před křižovatku s ulicí Šumavskou)
   - pro linky 34, 36 a N99 přeložena do ulice Tábor
   - pro linku 80 přeložena do ulice Tábor a také do ulice Šumavské
   - pro linku 81 bez obsluhy (náhradou obslouží zastávku Šelepova)
   - bez obsluhy noční linkou N93;
• Nerudova
   - bez obsluhy noční linkou N93;
• Tererova
   - bez obsluhy noční linkou N93.


Výluka autobusů v ulici Leitnerově - linka N97

Z důvodu rekonstrukce parovodu nebude od noci z pátku na sobotu 30. června / 1. července do ukončení prací (předpoklad pátek 1. září 2017) možná jízda veškeré dopravy ulicí Leitnerovou.

Linka N97 pojede ve směru do Kohoutovic z Hlavního nádraží odklonem přes zastávku Šilingrovo náměstí (vynechá zastávku Hybešova), ve směru do Líšně z Mendlova náměstí odklonem přes zastávku Václavská (vynechá zastávku Nemocnice u svaté Anny).


Změny zastávek:
• Nemocnice u svaté Anny
   - ve směru k Hlavnímu nádraží bez obsluhy nočními linkami, využijte zastávku Šilingrovo náměstí;
• Hybešova
   - ve směru do Kohoutovic bez obsluhy linkou N97.


Výluka v křižovatce ulic Provazníkova a Karlova - linky 25, 26, 27, x25, 75, N94

Z důvodu překládky inženýrských sítí bude od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017 omezen provoz v křižovatce ulic Provazníkova a Karlova.

Linky 25 a 26 pojedou při jízdě od centra ze zastávky Tomkovo náměstí odklonem do vozovny Husovice. Obě linky tak vynechají všechny zastávky v úseku Židenice, kasárna - Novolíšeňská, zastávka Tomkovo náměstí ve směru do Lískovce bude pro tyto linky přeložena do ulice Dukelské.

Linka 75 pojede mezi zastávkami Židenice, kasárna - Maloměřický most obousměrným odklonem přes zastávku Tomkovo náměstí a ulicí Valchařskou. Linka tak vynechá v obou směrech zastávku Karlova a zastávku Maloměřický most obslouží v přeložené poloze na zastávce tramvaje.

Linka N94 pojede od noci 30.6./1.7. mezi zastávkami Tomkovo náměstí (ve směru do Obřan přeložena do ulice Valchařské) - Maloměřický most obousměrným odklonem přímo ulicí Valchařskou. Zcela tak vynechá zastávku Karlova a zastávku Maloměřický most obslouží v přeložené poloze na zastávce tramvaje.

POZOR: Poslední spoj linky N94 jedoucí po nevýlukové trase odjíždí ze zastávky Obřany, sídliště v pátek 30.6.2017 ve 22:38

Náhradní doprava ve vyloučeném úseku a do sídliště Vinohrady bude zajištěna mimořádnou autobusovou linkou x25 a posílením provozu trolejbusové linky 27.

Linka x25 bude v provozu v trase Štefánikova čtvrť - Merhautova - Tomkovo náměstí - Židenice, kasárna - Stará osada. Přestup na linky 25 a 26 bude možný v zastávce Merhautova, navíc lze jako alternativu k této lince využít pravidelné okružní linky 44 a 84 a z Tomkova náměstí také linku 75.

Provoz linky 27 bude posílen a vybrané spoje budou z Pálavského náměstí prodlouženy až na Novolíšeňskou. Navíc bude linka v provozu i v nepracovních dnech.


Změny zastávek:
• Karlova
   - po dobu výluky zcela bez obsluhy;
• Tomkovo náměstí
   - linky 25 a 26 obslouží ve směru do Lískovce zastávku na Dukelské třídě
   - linka 75 obslouží ve směru do Obřan zastávku v ulici Valchařské, ve směru do Slatiny zastávku v ulici Provazníkově,
   - linka N94 obslouží ve směru do Obřan zastávku v ulici Valchařské;
• Maloměřický most
   - pro linky 75 a N94 v obou směrech přeložena k tramvajovému ostrůvku.


Výluka tramvají do Juliánova - linky 9, 10, 55, 58, 78 a N97

Z důvodu opravy tramvajové trati nebude od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017 možná jízda veškeré dopravy ulicí Líšeňskou.

Linka 9 bude v provozu pouze v úseku Zemědělská (současně probíhá výluka tramvají na Lesnou) - Geislerova. Vybrané spoje budou z Geislerovy prodlouženy po trase linky 10 až na Stránskou skálu.

Linka 10 bude po celou dobu prázdnin mimo provoz, obsluhu tramvajové trati na Stránskou skálu zajistí linka 9. Retro vozy nasazované každou 1. sobotu v měsíci na linku 10 budou po dobu výluky nasazovány na linku 5.

Náhradní dopravu k Dělnickému domu zajistí autobusová linka 55, které od Dělnického domu pojede na Životského (viz další popis). Přestup mezi tramvají a autobusem bude zajištěn v zastávce Životského.

Výluka se dotkne i dalších autobusových linek.

Linka 55 pojede od zastávky Dělnický dům přes zastávky Otakara Ševčíka, Buzkova a Geislerova na Životského. Tato linka zajistí náhradní dopravu za linku 9 a po dobu výluky vynechá všechny zastávky v úseku Gajdošova - Židenice, nádraží a smyčku Zetor. Spoje, které běžně jedou v trase Jírova - Zetor budou prodlouženy až na Životského a vynechají tak zastávku Zetor, smyčka.

Linky 58 a N97 (od noci 30.6./1.7.) pojedou mezi zastávkami Poliklinika Židenice (ve směru do Líšně přeložena do ulice Viniční před křižovatku s ulicí Líšeňskou) - Gajdošova (ve směru do Líšně přeložena do ulice Nopovy, ve směru na Starou osadu přeložena do ulice Hrozňatovy) obousměrným odklonem po místních komunikacích a zcela tak vynechají zastávku Dělnický dům v obou směrech.

Linka 78 pojede mezi zastávkami Vlkova - Dělnický dům obousměrným odklonem ulicemi Jedovnickou a Bělohorskou. Zcela tak vynechá zastávky Malá Klajdovka a Poliklinika Židenice, na odklonové trase obslouží všechny zastávky linky 55.

Změny zastávek:
• Malá Klajdovka
   - bez obsluhy linkou 78;
• Juliánov
   - zcela bez obsluhy;
• Poliklinika Židenice
   - bez obsluhy linkou 78, pro linky 58 a N97 ve směru do Líšně přeložena do ulice Viniční ke křižovatce s ulicí Líšeňskou;
• Dělnický dům
   - bez obsluhy linkami 9, 58 a N97;
• Gajdošova
   - pro linky 58 a N97 ve směru na Starou osadu přeložena do ulice Hrozňatovy, ve směru do Líšně přeložena do ulice Nopovy;
• Otakara Ševčíka, Buzkova
   - bez obsluhy linkou 9.

Z důvodu opravy tramvajové trati nebude od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017 možná jízda veškeré dopravy ulicí Líšeňskou.

 Linka 9 bude v provozu pouze v úseku Zemědělská (současně probíhá výluka tramvají na Lesnou) - Geislerova. Vybrané spoje budou z Geislerovy prodlouženy po trase linky 10 až na Stránskou skálu.
    Jízdní řád linky 9 ke stažení

 Linka 10 bude po celou dobu prázdnin mimo provoz, obsluhu tramvajové trati na Stránskou skálu zajistí linka 9.
Retro vozy nasazované každou 1. sobotu v měsíci na linku 10 budou po dobu výluky nasazovány na linku 5.

 Náhradní dopravu k Dělnickému domu zajistí autobusová linka 55, které od Dělnického domu pojede na Životského (viz další popis). Přestup mezi tramvají a autobusem bude zajištěn v zastávce Životského.

Výluka se dotkne i autobusových linek.

 Linka 55 pojede od zastávky Dělnický dům přes zastávky Otakara Ševčíka, Buzkova a Geislerova na Životského. Tato linka zajistí náhradní dopravu za linku 9 a po dobu výluky vynechá všechny zastávky v úseku Gajdošova - Židenice, nádraží a smyčku Zetor. Spoje, které běžně jedou v trase Jírova - Zetor budou prodlouženy až na Životského a vynechají tak zastávku Zetor, smyčka.
    Jízdní řád linky 55 ke stažení

 Linky 58 a N97 (od noci 30.6./1.7.) pojedou mezi zastávkami Poliklinika Židenice (ve směru do Líšně přeložena do ulice Viniční před křižovatku s ulicí Líšeňskou) - Gajdošova (ve směru do Líšně přeložena do ulice Nopovy, ve směru na Starou osadu přeložena do ulice Hrozňatovy) obousměrným odklonem po místních komunikacích a zcela tak vynechají zastávku Dělnický dům v obou směrech.
    Jízdní řád linky 58 ke stažení
    Jízdní řád linky N97 ke stažení

 Linka 78 pojede mezi zastávkami Vlkova - Dělnický dům obousměrným odklonem ulicemi Jedovnickou a Bělohorskou. Zcela tak vynechá zastávky Malá Klajdovka a Poliklinika Židenice, na odklonové trase obslouží všechny zastávky linky 55.
    Jízdní řád linky 78 ke stažení

 Schéma dopravních opatření ke stažení

 Jízdní řády uvedených linek naleznete na webových stránkách v sekci "Jízdní řády linkové" a "Jízdní řády - zastávkové".

 Změny zastávek:
• Malá Klajdovka
   - bez obsluhy linkou 78;
• Juliánov
   - zcela bez obsluhy;
• Poliklinika Židenice
   - bez obsluhy linkou 78, pro linky 58 a N97 ve směru do Líšně přeložena do ulice Viniční ke křižovatce s ulicí Líšeňskou;
• Dělnický dům
   - bez obsluhy linkami 9, 58 a N97;
• Gajdošova
   - pro linky 58 a N97 ve směru na Starou osadu přeložena do ulice Hrozňatovy, ve směru do Líšně přeložena do ulice Viniční ke křižovatce s ulicí Hrozňatovou;
• Otakara Ševčíka, Buzkova
   - bez obsluhy linkou 9.


Výluka tramvají na Lesnou - linky 9, 11, x9, 45 a 57

Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati nebudeod soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017 možná jízda tramvají na Lesnou.

Linka 9 bude v provozu pouze v úseku (Stránská skála -) Geislerova -  Zemědělská.
Pozor, souběžně probíhá na této lince také výluka do Juliánova.

Linka 11 bude po celou dobu prázdnin mimo provoz(nahrazena zkrácením intervalu linek 3 a 9).

Náhradní doprava bude zajištěna autobusem linky x9 a úpravou jízdního řádu linek 46 a 57.

Linka x9 bude v provozu v úseku Zemědělská - Lesnická - Bieblova - Fügnerova - Halasovo náměstí - Slavíčkova - Fillova - Loosova - Haškova.

Linka 46 bude posílena.

Spoje linky 57, běžně vedené pouze v trase Tomkovo náměstí - Haškova, nebudou v provozu (nahrazeny linkou x9).

Změny zastávek:
 • Bieblova, Fügnerova, Halasovo náměstí
   - autobus linky x9 obslouží zastávky náhradní dopravy na silnici;
 • Lesná, Čertova rokle
   - po dobu výluky nelze obsloužit, využijte zastávku Halasovo náměstí;
 • Lesnická
   - ve směru do centra autobus obslouží zastávku náhradní dopravy v ulici Lesnické;
  • Zemědělská
       - autobus náhradní dopravy obslouží zastávky linky 46.


Záhájení provozu historických linek H4 a H24 v Brně

Od soboty 1. července 2017 bude v nepracovní dny probíhat pravidelný sezónní provoz historické tramvaje a trolejbusů.

Linka H4 bude provozována historickou tramvají a vedena po trase Komenského náměstí - Česká - Náměstí Svobody - Zelný trh - Hlavní nádraží - Nové sady - Hybešova - Václavská - Mendlovo náměstí a zpět (na Mendlově náměstí možnost přestupu na linku H24).

Linka H24 bude provozována historickými trolejbusy po trase a zastávkách Mendlovo náměstí (možnost přestupu na linku H4) - Výstaviště-hlavní vstup - Pisárky - Anthropos - Optátova - Vozovna Komín a zpět. Pro linku H24 platí pouze uvedené zastávky.

V zastávce Mendlovo náměstí je zajištěna přestupní návaznost mezi uvedenými linkami.

Provoz na historických linkách bude zajištěn vždy od 10 do 18 hodin v intervalu 60 minut. Pro přepravu cestujících a zavazadel na linkách H4 a H24 platí běžný Tarif IDS JMK a Smluvní přepravní podmínky IDS JMK s výjimkou jízdních kol a nadrozměrných zavazadel, jejichž přeprava není v historických vozidlech povolena. Provoz linek H4 a H24 se předpokládá do 28. září 2017.


Přesun zastávek v Lysicích

Od 10. 7. 2017 do 31. 8. 2017 budou z důvodu stavebních prací přesunuty zastávky v Lysicích.

Linky 245, 257 a 313 vynechají zajíždění k zastávce Lysice, škola točna a náhradou zastaví na přesunuté zastávce Lysice, škola. Spoje začínající/končící v zastávce Lysice, škola točna mají po dobu uzavírky výchozí/konečnou zastávku Lysice, škola s otočením na trojúhelníku křižovatky silnic II/376 a III/3763 (od Kunic).
Linka 301 má na trase přesunutou zastávku Lysice, škola.

Změna zastávek:
Lysice, škola točna - zastávka přesunuta do přesunuté zastávky Lysice, škola na silnici II/376
Lysice, škola – zastávka pro oba směry přesunuta mimo zúžený úsek o cca 100 metrů ve směru Drnovice

Přesun zastávky Malhostovice, rozc. 0.5

Z důvodu úpravy zastávky bude od pondělí 10. 7. 2017 do neděle 10. 9. 2017 přesunuta (pouze) pro linku 311 zastávka Malhostovice, rozc. 0.5 (v obou směrech) za křižovatku na silnici II/379 ve směru na Drásov.

Výluka v úseku Jedovnice - Kotvrdovice - linky 231 a 167

Aktualizace: linka 167 pojede po výlukové trase až od 10. 7. 2017

-----

Od 3. 7. 2017 do 31. 8. 2017 bude omezen provoz mezi Jedovnicemi a Kotvrdovicemi.

Linka 167 pojede obousměrně mezi zastávkami Jedovnice, garáže ČAD a Krasová, rozc. 1.0 po silnici III/373 (směr Vilémovice) a silnicích III/37364 a III/37362 přes Krasovou do Kotvrdovic. Linka 167 mezi uvedenými zastávkami nezastavuje pro nástup/výstup cestujících.

Linka 231 pojede obousměrně mezi zastávkami Jedovnice, garáže ČAD a Krasová, rozc. 1.0 po silnici III/373 (směr Vilémovice) a silnicích III/37364 a III/37362 přes Krasovou do Kotvrdovic dle výlukového jízdního řádu.


Výluka autobusů v Chrlicích - linky 63, N95 a 509

Z důvodu rekonstrukce kanalizace v ulici Rebešovické nebude od soboty 1. července do ukončení prací (předpoklad 1. září 2017) možná jízda veškeré dopravy ulicí Rebešovickou.

Výluka se dotkne také regionální linky 509, která pojede odklonem ulicemi Davídkovou, Šromovou a K Sídlišti.

Linka 63 bude v provozu pouze v úseku Úzká - Chrlice, nádraží. Ve směru do Chrlic navíc pojede z Chrlického náměstí (zastávka linky 78 směr Modřice, Olympia) odklonem po místních komunikacích a před zastávkou Chrlice, nádraží navíc obslouží zastávku Chrlice, smyčka v přeložené poloze v ulici K Sídlišti.

Linka N95 od noci 30. 6./1. 7.:

Spoje linky N95, ukončené ve smyčce Chrlice, pojedou po shodné trase jako linka 63.

Spoje linky N95, které pokračují do Újezdu u Brna, obslouží zastávku Chrlice, smyčka v obou směrech v přeložené poloze v ulici K Sídlišti.


Změny zastávek:

Chrlice smyčka - zastávky ve smyčce zcela bez obsluhy, dočasně přeložena do ulice K Sídlišti a bez obsluhy spoji linky 63 do centra;
Chrlice, nádraží - ve směru z centra obsluhována pouze spoji linky N95 do Újezdu u Brna a linkou 509;
Chrlické náměstí - linka 63 ve směru do Chrlic obslouží zastávku linky 78 směr Modřice Olympia.

Výluka se dotkne také regionální linky 509, které pojede odklonem ulicemi Zámeckou, Davídkovou, Šromovou a K Sídlišti.


Provoz dopravy v období letních prázdnin v Brně

Vážení cestující,

během letních prázdnin probíhají výluky vlaků v celém Jihomoravském kraji a také začínají výluky městské dopravy v Brně.

 

Kompletní přehled velkých změn v Brně


1. Oprava tramvajové trati v ulici Kounicově

Od soboty 1. července do pátku 1. září 2017 bude probíhat oprava tramvajové tratě v ulici Kounicově a navazujícím úseku k ulici Jana Babáka. Tramvajový provoz bude zachován zřízením jednokolejného úseku a z tohoto důvodu bude přeložena zastávka Klusáčkova pro linku 12 blíže k centru mezi ulice Hrnčířskou a Šumavskou (přibližně před budovu Magistrátu města Brna).

Z důvodu souvisejících silničních uzavírek budou dotčeny trasy a zastávky trolejbusových linek 34, 36, autobusových linek 80, 81 a nočních linek N93 a N99. Zastávka Klusáčkova pro linky 34, 36, 80 a N99 bude přeložena do ulice Tábor, trolejbusy pojedou mj. odklonem ulicemi Zahradníkovou, Botanickou a Táborem. Noční linka N93 v důsledku odklonu vynechá zastávky Nerudova, Klusáčkova a Tererova. Zastávka Dobrovského směr Skácelova bude pro noční linky N93 a N99 přeložena až za křižovatku s ulicí Dobrovského. Linka 81 obslouží náhradou za zastávku Klusáčkova zastávku Šelepova. Zastávku Tererova po dobu výluky není možné obsloužit autobusy nočních linek N93, N99 a ani případnou náhradní autobusovou dopravou za tramvaje.

2. Výluka tramvají do Juliánova

Od soboty 1. července do pátku 1. září 2017 bude z důvodu rekonstrukce smyčky Juliánov a opravy tramvajové tratě v ulici Líšeňské zcela vyloučena tramvajová doprava v úseku Geislerova – Juliánov. Linka 9 pojede z centra pouze do zastávky Geislerova (ukončení ve smyčce v Porhajmově ulici), vybrané spoje budou prodlouženy do smyčky Stránská skála. Tramvajová linka 10 bude po dobu prázdninových měsíců mimo provoz.

Odkloněny budou také autobusové linky 58, 81, N97 (ulicemi Nopovou a Viniční) a linka 78 (ulicemi Jedovnickou a Bělohorskou). Náhradní dopravu zajistí linka 55 po dočasně upravené trase Mariánské údolí – Jírova – Novolíšeňská – Dělnický dům – Geislerova – Životského. Po dobu výluky linka 55 nebude obsluhovat úsek Gajdošova – Židenice, nádraží a nebude zajíždět do smyčky Zetor.

V souvislosti s uvedenými výlukovými opatřeními, kdy nebude v provozu tramvajová linka 10, nebudou v měsících červenci a srpnu do běžného provozu rovněž vypravovány retro tramvaje. Provoz těchto vozů bude nahrazen v měsících září a říjnu (vždy 1. a 3. sobota v měsíci).

3. Výluka tramvají na Lesnou

Od soboty 1. července do pátku 1. září 2017 bude vyloučena tramvajová doprava v úseku Zemědělská – Čertova rokle. Linka 9 pojede z centra pouze do smyčky Zemědělská v Černých Polích. Linka 11 bude po dobu výluky mimo provoz a bude nahrazena zkrácením intervalu na linkách 3 a 9. Náhradní dopravu do Lesné zajistí mimořádná autobusová linka x9 vedená v úseku Zemědělská – Halasovo náměstí – Haškova. V souvislosti s touto výlukou dojde také k dočasné úpravě jízdního řádu autobusových linek 46 a 57.

4. Překládky inženýrských sítí v křižovatce ulic Provazníkova x Karlova

Od soboty 1. července do pátku 1. září 2017 bude omezen provoz v křižovatce ulic Provazníkovy a Karlovy. Trolejbusová linka 25 pojede pouze v úseku Osová – Tomkovo náměstí a dále odklonem do Vozovny Husovice, linka 26 pojede pouze v úseku Kamenný vrch – Tomkovo náměstí a dále odklonem do Vozovny Husovice. Obsluhu Vinohrad a Líšně zajistí ze Staré osady až do zastávky Novolíšeňská prodloužená trolejbusová linka 27 s rozšířenou provozní dobou a zkrácenými intervaly mezi spoji. V úseku Štefánikova čtvrť – Merhautova – Tomkovo náměstí – Stará osada bude zavedena náhradní autobusová doprava mimořádnou linkou x25, případně bude možné použít okružní linky 44 a 84. Přes Tomkovo náměstí bude odkloněna také linka 75, která vynechá zastávku Karlova, stejně jako noční linka N94.

5. Rekonstrukce kanalizace v ulici Rebešovické

Od soboty 1. července do pátku 1. září 2017 bude v rámci pokračující rekonstrukce kanalizace omezen provoz v městské části Brno-Chrlice. Linky 63 a N95 budou ve směru od centra z Chrlického náměstí odkloněny ulicemi Zámeckou a Davídkovou – K Sídlišti k zastávce Chrlice, nádraží, kde bude dočasně konečná zastávka. Regionální linka 509 a spoje noční linky N95 pokračující do Újezdu u Brna pojedou obousměrně ulicemi K Sídlišti – Davídkovou. Zastávka Chrlice, smyčka bude přeložena do ulice K Sídlišti.

Výluka trolejbusů na České

Z důvodu pokračující rekonstrukce inženýrských sítí nebude od pondělí 26. června 2017 4:40 hod. do ukončení prací (předpoklad 30. září 2017) možná jízda trolejbusů k zastávce Česká v ulici Brandlově.

Zastávka Česká pro linky 32, 34 a 36 bude přeložena - výstupní zastávka bude v ulici Kounicově (u křižovatky s ulicí Koliště), nástupní zastávka bude v ulici Veveří (u křižovatky s ulicí Koliště).

Zastávky ve smyčce trolejbusů nebude možné obsloužit!

Změny zastávek:
Česká - pro linky 32, 34 a 36 pro výstup přeložena do ulice Kounicovy, pro nástup přeložena do ulice Veveří.

Výluka v obci Želetice - linky 106 a 661

Od 22. června do 31. října 2017 bude probíhat výluka v obci Želetice z důvodu stavebních prací.

Linka 106: V době výluky spoje v úseku mezi zastávkami Želetice, statek a Strážovice jedou obousměrně odklonem přes obec Dražůvky a silnici I/54 a na odklonové trase neobsluhují žádnou zastávku.

Zastávka Želetice, statek je obsloužena v přesunuté poloze a otáčení vozů v Želeticích je zajištěno na provizorní točně u zemědělského podniku.

Linka 106 neobsluhuje zastávku Želetice a neobsluhuje obce Nenkovice, Stavěšice. Spoj 3 jede nově jen v době školních prázdnin. K tomu je zaveden variantní spoj 41 v době školního roku, který je veden jen v úseku Brno – Dražůvky (spoj 41 poté pokračuje z Dražůvek po lince 660 do Kyjova).


Linka 661: V době výluky spoje v úseku mezi zastávkami Želetice, statek a Strážovice jedou obousměrně odklonem přes obec Dražůvky a I/54 a na odklonové trase neobsluhují žádnou zastávku. Pouze spoj 22 obslouží zastávku Dražůvky.

Zastávka Želetice, statek je obsloužena v přesunuté poloze a otáčení vozů v Želeticích je zajištěno na provizorní točně u zemědělského podniku. Tyto spoje neobsluhují zastávku Želetice a neobsluhují obce Nenkovice, Stavěšice.

V úseku mezi zastávkami Strážovice a Nenkovice, u kašny jsou obousměrně zavedeny doplňkové spoje pro obsluhu těchto obcí. Spoje 2 a 4 jsou posunuty o 10 min. dříve.

Změna zastávek:
- Želetice bez obsluhy
- Želetice, statek posunuta cca 130 m směrem k rozcestí
- Nenkovice, u kašny; Nenkovice, ObÚ; Nenkovice, škola; Stavěšice bez obsluhy linky 106

 

Tarifní upozornění:
Cestujícím jedoucím ze zastávek Nenkovice, u kašny, Nenkovice, ObÚ, Nenkovice, škola, Stavěšice přes zastávku Strážovice do Želetice, statek, Dražůvky a zpět jsou uznávány platné předplatní jízdenky zakoupené v uvedených relacích. Cestující v uvedené relaci jedoucí na jednorázové jízdenky platí cenu dvouzónové jízdenky dle druhu, na který prokáží nárok.


Další etapa výluky v Letovicích, Podolí

Od 12. 6. 2017 do 10. 11. 2017 pokračuje další etapou výluka autobusů v Letovicích, Podolí ve směru Vísky.

Linka 253 pojede obousměrně mezi zastávkami Míchov a Vísky po silnici III/37418 směr Chrudichromy a dále po MK směr Bačov a silnici III/37415 dle výlukového jízdního řádu. Na objízdné trase všechny spoje zastaví na zastávce Boskovice, Bačov, rozc.0.5. Zastávka Míchov bude obsloužena bez změny odjezdových míst.

Linka 277 pojede obousměrně mezi zastávkami Letovice, Podolí a Vísky po silnici III/37418 směr Míchov a Chrudichromy a dále po MK směr Bačov a silnici III/37415 dle výlukového jízdního řádu. Na objízdné trase spoje zastaví na zastávce Boskovice, Bačov, rozc.0.5. a Míchov

Linka 251 má upraveny časové polohy z důvodu změn v návaznostech na linky 253 a 277.

Linka 252 má upraveny časové polohy z důvodu pozdějšího dojezdu linky 253 do Boskovic

Linka 254 pojede ve své trase dle výlukového jízdního řádu z důvodu zajištění vazeb na linku 253

Linka 255 pojede v upravených časech dle výlukového jízdního řádu po stálé trase.

Neobsluhované zastávky: Letovice, Podolí - není obsloužena linkou 253
Změny zastávek: Letovice, Podolí – linka 277 má odjezdy od označníků pro linku 254, linka 253 zastávku neobsluhuje

Podolí ve směru Vísky


Výluka na lince 932 v úseku Blatnice p. Sv. Ant., křiž. – Blatnička

Od pondělí 5. 6. do pátku 22. 12. 2017 bude probíhat výluka na lince 932.

Linka 932 pojede v úseku Blatnice p. Sv. Ant., křiž. – Blatnička obousměrně odklonem přes obec Louka. Platí výlukový jízdní řád.

Změna zastávek:

Zastávka „Blatnice p. Sv. Ant., křiž.“ pouze ve směru Suchov – Nová Lhota bude přeložena na silnici I/54 před křižovatkou se silnicí I/71 – naproti zastávce v opačném směru.

Zastávka „Blatnice p. Sv. Ant., Vrbové“ bude bez obsluhy.Zastávka Vranov nad Dyjí, před hrází bez obsluhy

Vážení cestující,

s ohledem na stavební práce je s okamžitou platností ukončena obsluha zastávky Vranov nad Dyjí, před hrází. Využijte prosím zastávku Vranov nad Dyjí, Zámecký hotel.

Omlouváme se komplikace a děkujeme za pochopení.

Výluka na lince 664 v úseku úseku Kyjov – Milotice a Milotice - Ratíškovice

Od 29. 5. 2017 do 15. 9. 2017 bude probíhat výluka na lince 664. Spoje 2, 18, 19, 56, 58, 61, 66, 70, 141, 143 budou vedeny po standardní trase přes obce Vlkoš, Skoronice, Vacenovice. Tyto spoje budou obsluhovat všechny zastávky umístěné na standardní trase, avšak vynechají zastávky Kyjov, sklárna; Kyjov, letiště; Milotice, drůbežárna; Ratíškovice, rozcestí Tomáš.

Změna zastávek:
Kyjov, sklárna bez obsluhy
Kyjov, letiště bez obsluhy
Milotice, drůbežárna bez obsluhy
Ratíškovice, rozcestí Tomáš bez obsluhy


Záhájení provozu lodní dopravy na přehradě

V sobotu 29. dubna 2017 bude zahájen pravidelný sezónní provoz lodí na hladině Brněnské přehrady.

Informace o slavnostním zahájení naleznete zde.Cyklodoprava: Záhájení provozu cyklospojů na linkách 55 a 57

Od soboty 1. dubna 2017 bude zahájen pravidelný provoz cyklospojů po celý týden na lince 55 a nově také v nepracovní dny na lince 57.

Symbolem jízdního kola označené spoje linky 55 umožní naložení jízdního kola na speciální nosič umístěný na zádi autobusů v zastávkách Židenice, nádraží, Špačkova, Novolíšeňská, Zetor, Jírova a Mariánské údolí

Symbolem jízdního kola označené spoje linky 57 umožní naložení jízdního kola na speciální nosič umístěný na zádi autobusů v zastávkách Tomkovo náměstí, Halasovo náměstí, Haškova, Klarisky a Útěchov

Více na www.idsjmk.cz/cyklo.

 


Jarní a letní cestování po Pálavě pohodlně s IDS JMK

Vážení turisté,

jarní sezóna 2017 právě začala a již tradičně vám nabízíme širokou škálu zajímavých tipů pro cestování po Pálavě.

Co Vám nabízíme:

- Posílení regionalní autobusové linky 540 mezi Šakvicemi a Dolními Věstonicemi.

- Speciální autobusová linka TURISTBUS, která bude v provozu od poloviny května.

- Cyklovlak EXPRES PÁLAVA-PODYJÍ.

 

POSÍLENÍ LINKY 540 ZAČÍNÁ UŽ OD SOBOTY 1. DUBNA 2017

V čase 9:04 a 11:04 budou vypraveny společně s pravidelnými spoji posilové spoje v trase „Šakvice, žel. st.“ - „Dolní Věstonice“.

Pokud Vás bude cestovat více než 10, prosíme Vás, abyste nás informovali dopředu (ideálně 10 dní předem) na email info@kordis-jmk.cz


Výstavba obchvatu Znojma - změny na linkách 811, 812, 813, 158, 443, 444 a 801

AKTUALIZACE:

Od 10. 4 . 2017 linky 811 a 812 už nezajíždějí k zastávce Znojmo, Městský lesík.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z důvodu výstavby obchvatu Znojma dochází ke změnám na regionálních autobusových linkách 811, 812, 813, 158, 443, 444 a na městské lince 801 od 15. března 2017.

Linky 811 a 812: pojedou mezi zastávkami Znojmo, Městský lesík a Únanov, závod obousměrně odklonem přes Přímětice ulicemi Únanovská, Hlavní a K Suchopádu.

Linka 813: pojede mezi zastávkami Znojmo, Přímětická Resslova a Únanov, závod obousměrně odklonem přes Přímětice ulicemi Hlavní a K Suchopádu. Vynechá tak zastávku Znojmo, Městský lesík. Náhradou zastaví v zastávce Znojmo, Přímětická rozc. k Měst. lesíku.

Linky 158, 443 a 444: drobné časové posuny vybraných spojů v souvislosti s výlukou na linkách 811 a 812.

Linka 801: pojede obousměrně mezi zastávkami Nová nemocnice a Kuchařovice, Dřevotvar odklonem přes Přímětice ulicemi Únanovská, Hlavní a K Suchopádu.

Změna zastávek:
zastávka Znojmo, Městský lesík bez obsluhy linkou 813
zastávka Znojmo, Přímětická rozc. k Měst. lesíku obsluhována linkou 813


Informace o letních výlukách v roce 2017

Vážení cestující,

v letním období proběhne větší počet výluk na železnici v Brně a okolí. Jedná se především o rekonstrukci hlavního nádraží v Brně (od 3. 6. do 10. 9. 2017) - bude neprůjezdný úsek Brno hl. n. - Brno-Židenice.

Dále proběhne výluka v úseku Kuřim - Tišnov (únor 2017 až prosinec 2017), zde se předpokládá výluka jedné koleje, výluka v úseku Řikonín - Vlkov u Tišnova (od května 2017 do prosince 2018) - bude zavedena náhradní autobusová doprava, a výluka Okříšky - Zastávka u Brna (od července 2016 do července 2017) - bude zavedena náhradní doprava autobusová doprava.

Přesné dopravní řešení těchto výluk se v současné době zpracovává, stejně jako jízdní řády. Podrobnosti budou zveřejněny před zahájením výluk. Naší snahou je minimalizovat dopady těchto nezbytných staveb na cestující.

Prosím, sledujte náš web, o změnách v dopravě budeme postupně informovat.

Dlouhodobá výluka na lince 543

Výluka na lince 543 z důvodu opravy mostu u železničního nádraží v Šakvicích pokračuje až do 31. 10. 2017.


AKTUALIZACE: Prodloužení výluky mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi

Zobrazit na mapě

Výluka na lince 570 mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi pokračuje.

Děkujeme za pochopení.

 Brno Jihomoravský kraj MHD integrovaná doprava JMK. Integrovaný dopravní systém, letiště Brno, tramvaj autobus trolejbus, IDS JMK, vyhledání spojení IDS a MHD. Městská doprava, ceník, jízdenka, tarif KORDIS, KORDIS JMK MHD. Turistické informace Brno. Ryanair, ČSA, Cirrus Airlines - airport Brno. České dráhy, Dopravní podnik města Brna Magistrát města Brna. Jízdní řády v Brno a Jihomoravský kraj.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Z:
Do:
Čas:
Datum:
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 3. 9. 2017.
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
HLEDÁNÍ NA STRÁNCE

Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
info@kordis-jmk.cz
KORDIS JMK je členem:
caovd
Projekty rozvoje IDS JMK byly spolufinancovány Evropskou unií
Projekt Railhuc
EDITS
CENTROPE
SOLEZ
Linking Danube

Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje